№ 1(21) (2016)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2016
PDF

Статті

I. Khadzhynov
9-14
A. Zahariev, D. Kostov
15-23
E.M. Al Mutlak
PDF
24-35
I. Akhnovskaya, O. Lepikhova
36-44
V.V. Volkova
PDF
45-52
N. I. Volkova
PDF
53-59
L.L. Hevlych, I.G. Hevlych
PDF
60-67
D.O. Hetman
PDF
68-82
O.A. Hetman
83-92
M.O. Zhytar
PDF
93-101
L. Kapranova
PDF
102-108
L.M. Karpenko
109-118
H. Koshelok
PDF
119-126
O.A. Laktionova
PDF
127-142
I.P. Malikova
PDF
143-149
H. Nazarova, D. Kasmіn
PDF
150-159
O. Popov, A. Mordovets
PDF
160-171
A. Sydorova, A. Glushchenko
172-181
YU.V. Solonenko
PDF
182-189
O. Trehubov
PDF
190-200
V. Ushkalov, M. Martiianova
201-211
YU.S. Khudolii, O.I. Vasylenko, A.V. Shkliaruk
PDF
212-218
A.I. Tsybulko
PDF
219-226
H.V. Sereda
PDF
227-235
M.O. Krymova
PDF
236-242
O.D. Zachosa
PDF
243-249