№ 3-4 (2014)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет, 2014
PDF

Статті

I. Averichev
PDF
13-18
O.V. Balujeva, T.Yu. Ribachenko
PDF
19-24
I. Berzhanir
PDF
25-29
K.O. Boyarynova
PDF
30-37
V. A. Vasilenko
PDF
38-43
D.V. Vasylychev, V.A. Myroshnychenko
PDF
44-50
I. Voloshchuk
PDF
51-55
G.K. Volchkova
PDF
56-61
T.L. Vyshynska
PDF
62-67
N. Hrynyuk
PDF
68-75
V. Davydenko
PDF
76-79
I. Yevsieieva, V. Moskalenko
PDF
80-87
I.A. Zhurba
PDF
88-94
V. P. Zaliznyuk
PDF
95-99
O.V. Zakharova, N.V. Gorodnichuk
PDF
100-107
N.V. Karmazinа
PDF
108-114
V. Kirichenko
PDF
115-122
S. Kosyachevska, P. Fisunenko, N. Bogdanova
PDF
123-130
K. Kravets
PDF
131-138
T.I. Kravchenko, V.A. Derevyanko
PDF
139-145
О. Kryvoruchko
PDF
146-149
V. Kutsenko
PDF
150-155
A. Lizneva
156-163
A. Litvinov
164-171
Y. Matishchak
PDF
172-177
O. F. Morozov
PDF
178-188
V.G. Popova
189-193
O. Popova, G. Skybenko
PDF
194-198
O. Popova, G. Skybenko
PDF
194-198
V. I. Primak., S. Hynda
PDF
199-204
N.V. Pramukhina
PDF
205-214
V. Rovenska
PDF
215-220
M.I. Rusinko
PDF
221-225
A. Ryabik
PDF
226-233
О. Svatіuk
PDF
234-242
V.S. Semyon
PDF
243-248
L.V. Sinyaeva
249-256
I.V. Smirnova, N.V. Smirnova
PDF
257-263
O. V. Stalinska
PDF
264-268
K.A. Takhtarova
PDF
269-276
A.M. Tranchenko
PDF
277-280
O.S. Tregubov, D.I. Lisovoy
PDF
281-287
V.N. Shemaev
PDF
288-292
L. Shykova, G. Shvets
PDF
293-297
O.B. Shkolenko
PDF
298-302
T. Yarovenko
PDF
303-311
L. Goroshkova
PDF
312-318