№ 2(22) (2016)

Зміст

Інформація про збірник

© Донецький національний університет 2016
PDF

Статті

Mohammed A. Y. Alshrafi
PDF
11-16
I. Аkhnovska, V. Bolgov
PDF
17-27
K.V. Bondarevska
PDF
28-36
A.O. Grechukha
PDF
37-44
V. Hurova, A. Korepanova
PDF
45-54
V.A. Gurovа, A.I. Sadekova
PDF
55-60
A.B. Zahariev, T.L. Pavlov, K.A. Petkov
61-74
A. V. Semenchenko
PDF
75-83
Yu.V. Solonenko
84-91
D. Trachova
PDF
92-100
O. Tregubov
PDF
101-107
I.O. Usyk
PDF
108-115
O.V. Yakushev
PDF
116-125
V.V. Khrystyanovskyi, V.P. Shcherbyna
126-132
E. Ionin, Yu. Ibrahimova
PDF
133-141
I.G. Gevlych, L.L. Gevlych
PDF
142-150
A.V. Karpenko
PDF
151-160
G.L. Monastyrskyi
161-173
L. Sytnyk
PDF
174-180
O. Poplavska
PDF
181-187
M. Zhytar
PDF
188-196
O. Getman
197-208
J. Polowczyk
209-214
N. Varshavska
PDF
215-222
S.V. Kozlovskyi
PDF
223-230
N. Markova, A. Demianenko
PDF
231-238
O. Biletskiy
PDF
239-246
V. Rudenko
PDF
247-258
E. Abramov
PDF
259-265
O. Anisimova
PDF
266-276
O.V. Klochkovsliy, V.O. Klochkovska
PDF
277-281
M. Shkurat
PDF
282-290
O. Moskvichova
PDF
291-299
L.V. Shaulska, A.S. Kabachenko
PDF
300-309
O. Doronina
PDF
310-318
S. Hlinchevskay
PDF
319-324
M.O. Kuzhelev
PDF
325-326