Управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті.

Автор(и)

  • I.O. Akhnovska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.2.2

Ключові слова:

освіта, дивергенція, конвергенція, управління, альтернативна освіта

Анотація

У статті розглянуто сутність понять «дивергенція» та «конвергенція» в освіті. Обґрунтовано необхідність управління рівнем дивергенції та конвергенції в освіті. Доведено, що дивергенція в освіті – це є збільшення розриву між рівнями розвитку окремих об’єктів, посилення відмінностей між ними і їхніми складовими. Поняття дивергенції є протилежним поняттю конвергенції, яка означає зближення об’єктів. У реальності дивергентні та конвергентні процеси знаходяться у неперервній взаємодії, забезпечуючи поступовий рух, стабільний розвиток і функціонування усіх існуючих суспільних організмів. У статті виконано конвергентний аналіз освітніх систем різних країн світу. Виявлено ознаки альтернативної освіти: застосування авторських методів та методик навчання, ігрова діяльність, бриколаж, індивідуальний підхід. Виконано аналіз ринку альтернативної освіти України.

Біографія автора

I.O. Akhnovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, докторант

Посилання

Левченко Т.І. Європейська освіта: Конвергенція та Дивергенція: Монографія / Т.І. Левченко. – Вінниця: Нова книга. – 2007. – 656с.

Сторонянська І.З. Процеси конвергенції / дивергенції соціально-економічного розвитку регіонів України: підходи до оцінки / І.З. Сторонянська // Регіональна економіка. - №2. – 2008. – С. 73-83.

Баталія Л. Порівняльний аналіз альтернативних шкіл Чехії, Польщі і Словаччини / Л. Баталія // Нова педагогічна думка: наук.журн. – 2012. - №4.

Заболотна О. Альтернативна освіта як предмет наукового дискусу у вітчизняному та зарубіжному педагогічному просторі / О. Заболотна. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: library.udpu.org.ua

Кравець І. Стан діяльності альтернативної освіти у Польщі / І. Кравець // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2014. - №1(9). – С. 56-61.

Мартинчук І. Альтернативні школи України, історія становлення і перспективи / І. Мартинчук // Історичні та політологічні дослідження. – 2017. - № 2(61). – С. 62-67.

Матюшкин А.М. О cоздании научно-практической программы по выявлению, обучению и воспитанию одаренных и талантливых детей / А.М. Матюшкин, Д.А. Сиск // Вопросы психологии. – 1988. - №4. – С. 88-97.

Ахновська І.О. Управління розвитком альтернативної освіти в Україні / І.О. Ахновська // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізаційні виклики»: збірник наукових праць. – Полтава: ПП «Астрая», 2018. – 304 с.

Вихрестенко Ж. Домашня (сімейна) освіта як альтернативна форма загальної середньої освіти / Ж. Вихрестенко // Народна освіта: Електронне наукове фахове видання. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.narodnaosvita.kiev.ua

Про освіту: Закон України. – 5.09.2017. - №2145-VII // Відомості Верховної Ради, 2017, №38-39.

Ахновська І.О. Комунікативні процеси на ринку сімейної освіти України / І.О. Ахновська // Облік, аналіз і контроль в стратегії розвитку економіки України – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 300 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті