Науково-теоретичні і методичні підходи виміру здібностей робітників до праці на прикладі потоково-конвеєрного виробництва.

Автор(и)

  • M. Vedernikov Хмельницький національний університет
  • O. Baksalova Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2019.1.1

Ключові слова:

праця, ринок праці, потоково-конвеєрне виробництво, індивідуальні витрати праці, нормативно трудове навантаження

Анотація

Розглянуто науково-теоретичні і методичні підходи виміру здібностей робітників до праці на основі інтеграції різноманітних способів встановлення індивідуальних і необхідних витрат праці та сучасних аналітичних методів нормування праці шляхом їх доповнення та взаємозбагачення. З’ясовано поняття особистого нормативного трудового навантаження як основи визначення ціни купівлі-продажу робочої сили між найманим робітником та власником-роботодавцем. Запропоновано послідовнопоетапний метод проведення дослідження на прикладі потоково-конвеєрного виробництва.

Біографії авторів

M. Vedernikov, Хмельницький національний університет

д.е.н., професор кафедри управління персоналом і економіки праці

O. Baksalova, Хмельницький національний університет

к.е.н., доцент кафедри економіки, менеджменту та адміністрування

Посилання

Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия: дискуссионные проблемы, пути обновления. – М.: Мысль, 1991. – 299 с.

Крутецкий В. А. Проблемы формирования и развития способностей // Вопросы психологии. - 1972. - №2. - С. 3-14.

Леонтьев В. Экономические эссе. Теории, исследования, факты и политика: Пер. с англ. – М.: Политиздат, 1990. – 415 с.

Людвиг фон Мизес. Человеческая деятельность. Трактат по экономической теории / Пер. 3-го испр. англ. изд. А.В. Куряева. − М.: Экономика, 2000. − 878 с.

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 206 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті