Корпоративний сектор: тенденції розвитку в Україні.

Автор(и)

  • O. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • A. Taranych Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.16

Ключові слова:

корпоративний сектор, економіка України, конкурентоспроможність підприємств, приватизація, корпоратизація, інновації, акціонерні товариства, фондовий ринок

Анотація

В роботі розглянуто питання розвитку корпоративного сектора України й особливості його державного регулювання, проведено аналіз макроекономічний показників, що характеризують розвиток підприємств корпоративного сектора в Україні, визначено базові вектори розвитку корпоративного сектора України.

Метою статті є виявлення факторів, що визначають особливості розвитку корпоративного сектору Україні.

Доведено, що наявна система статистичної звітності не відображає діяльність корпоративного сектору України щодо концентрації капіталу середніх підприємств й виділення в їх складі корпоративної частини, проте наявна тенденція зростання ефективності зі зниженням розміру підприємства. Протягом аналізованого періоду відбулось зниження ефективності корпоративного сектору в Україні, що вплинуло на загальні макроекономічні показники розвитку країни.

До груп факторів, що визначають особливості розвитку корпоративного сектору Україні, віднесено такі, як низька економічна ефективність державних підприємств, пов’язана з закритістю цієї сфери економіки, відсутність координації органів держуправління, корупція у сфері державних закупок і штучного банкрутства підприємств; методи приватизації державних підприємств не сприяють подальшому їх розвитку; наявність внутрішніх перешкод у роботі підприємств корпоративного сектору організаційно-правового характеру; діяльність підприємств має характер сировинних монополій.

Визначено, що одним з напрямків розвитку корпоративного сектору в Україні є приведення національного законодавства до світових (європейських) стандартів щодо захисту підприємств і прав акціонерів; потрібна дієва стратегія розвитку фондового ринку, спрямована на залучення акціонерних товариств до первинного розміщення акцій на внутрішніх і зовнішніх акціонерних площадках, дотримання прав міноритарних акціонерів.

Біографії авторів

O. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

A. Taranych, Донецький національний університет імені Василя Стуса

канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Птащенко Л.О. Економічні засади зовнішнього та внутрішнього корпоративного регулювання // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – № 12. – С. 30–34.

Сірко А.В. Корпоративні відносини в перехідній економіці: проблеми теорії і практики. – К.: Імекс, 2004. – 414 с.

Державний комітет статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.12.2018). – Назва з екрана.

Річний звіт за 2017 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/reports/(дата звернення: 15.12.2018). – Назва з екрана.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті