Сучасна еволюція концепції створення стійкої цінності компанії на основі розширення ресурсної складової.

Автор(и)

  • K. Nesvit Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

стійкий розвиток, стійка цінність, капітал компанії, ресурси компанії, стійкі корпоративні фінанси

Анотація

Створення стійкої вартості або цінності є новим трендом стратегічного управління компаній. На фоні загрози глобальної нестабільності, світові екологічні та соціальні зрушення швидко набувають визнання як фактори, що створюють одночасно значні ризики та можливості. Зростання такої цінності відбувається на основі економії витрат, покращення репутації, зниження рівня соціально-економічних ризиків.

В статті розглянуто інтеграцію наукових підходів, які є продуктом еволюції різних наукових шкіл, що в багатьох випадках розвивалися паралельно та фрагментарно. Теорія корпоративних фінансів, яка являє собою одну з ключових сфер корпоративного управління та теоретичного підґрунтя формування ринкової цінності, відчуває певний концептуальний розрив із наявною реальністю корпоративного середовища та викликами сьогодення. На основі розгляду критеріїв мети діяльності корпорації, права власності на її капітал, природи поведінки економічних акторів та використання етичної моделі бізнесу, визначення цінності компанії, розглянуто різницю між класичною теорією фінансів та теорію стійких корпоративних фінансів. Узагальнено підходи до складу капіталу компанії, особливостей їх впливу на формування корпоративної цінності. Наведено світовий досвід використання концепту створення стійкої корпоративної цінності.

Біографія автора

K. Nesvit, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Report on US Sustainable, Responsible and Impact Investing Trends. USSIF, 2014. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cii.org/files/events/2016/CII%20and%20US%20SIF%20Trends%202016%20pres entation.pdf

Global Sustainable Investment Review, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf

United Nations Department of Economic and Social Affairs: World Population Prospects: The 2012 Revision, 2013. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2012_HIGHLIGHTS.pdf

United Nations Conference on Trade and Development: World Investment Report, 2014. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2014_en.pdf

Smit T.J., L. Trigeorgis. Strategic Investment; Real options and games, Princeton University Press, Princeton and Oxford, 2004. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/273462111_Strategic_Investment_Real_Options_an d_Games

Brealey R.A., S.C. Myers. Principles of Corporate Finance, McGraw-Hill Inc., New York. 1991. – 1061 р.

Weston J.F., T.E. Copeland. Managerial Finance, Dryden Press, Philadelphia, 1992. – 950 р.

Friedman M. The social responsibility of business is to increase profits, New York Times Magazine, September 13: 32-33, 1970. - рр. 122-124.

Kessels J., E. Boers Vrije Ruimte; Filosoferen in Organisaties (Amsterdam, Boom), 2002.

Sustainable shareholder value: analysis of value drivers/ Julija Bistrova, Jelena Titko, Natalja Lace. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/viewFile/3601/4253

Investing For a Sustainable Future. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://sloanreview.mit.edu/projects/investing-for-a-sustainablefuture/?utm_medium=pr&utm_source=release&utm_campaign=susrpt16

From Risk to Opportunity: A Framework for Sustainable Finance. Dirk Schoenmaker. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3066210

Sustainability’s strategic worth: McKinsey Global Survey results. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainabilityand-resource-productivity/our-insights/sustainabilitys-strategic-worth-mckinsey-globalsurvey-results

Hart S. Capitalism at the crossroads. Upper Saddle River. NI: Wharton Business School Publishing, 2005.

GRI G4 Reporting Principles and Standard Disclosures. Global Reporting Initiative. GRI, UN Global Compact and WBCSD (2015), SDG Compass: A guide for Business Action to Advance the Sustainable Development Goals, available at https://sdgcompass.wordpress.com/ (accessed 24 July 2015).

Haldane A. Growing, Fast and Slow. Speech given at University of East Anglia February, 2015

International Integrated Reporting Council. International Framework. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.theiirc.org/wp-content/uploads/ConsultationDraft/Consultation-Draft-of-the-InternationalIRFramework.pdf.

The Sigma Project The SIGMA Guidelines, Retrieved from. – 2003. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://projectsigma.co.uk/Guidelines/default.asp

Adams C.A. Understanding Integrated Reporting: The Concise Guide to Integrated Thinking and the Future of Corporate Reporting. Dō Sustainability, 2013.

The Five Capitals Model – a framework for sustainability. . - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.forumforthefuture.org/sites/default/files/images/Forum/Projects/fivecapitals/The%20five%20capitals%20model.pdf

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті