Освіта та професійна підготовка молоді як складові стратегії виходу з економічної кризи.

Автор(и)

  • O.M. Somyk Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

ринок праці, економічна криза, безробіття, освіта, молодь, економічна активність

Анотація

Проаналізовано сучасні підходи, викладені у роботах зарубіжних економістів та українських науковців щодо подолання економічної кризи. Обґрунтовано важливу роль інвестування в освіту молоді, особливо в кризові періоди розвитку економіки. Наведено класифікації соціально-економічної поведінки людини, що визначають, зокрема, поведінку людини на ринку праці. Досліджено безробіття, що є наслідком технологічних, обґрунтовано шляхи його подолання за допомогою інвестування в освіту молодих фахівців.

Біографія автора

O.M. Somyk, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Продовжуємо заговорювати інноваційний розвиток / П. Т. Бубенко, В. А. Гусєв. // Економіка України. – 2016. – №7 (656). – С. 82–92.

Петрушина Т. О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен. – К.: Институт социологии НАН Украины, 2008. – 544 с.

Промышленное предприятие и его люди: проблемы социально-экономичекского поведения / Под ред. В.М.Вороны, Е.И.Суименко. – К., 2001. – 351 с.

Кругман П. Последние экономические известия 2016 года. Отчего строгая бережливость бесполезна во время экономического спада [Електронний ресурс] / П. Кругман // ООО «Украинский экономист». – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://economistua.com/pol-krugman-poslednie-ekonomicheskie-izvestiya-2016-goda/.

Алексашенко С. Битва за рубль: Взгляд участника событий. – М.: Время, 2009. – 208 с.

Науковоосвітня інфраструктура як детермінанта глобального конкурентного лідерства / Д. О. Ільницький // Економіка України. – 2016. – №5 (654). – С. 27.

Spring, Joel H. American education / Joel Spring – 6-th ed. – [s. l.], 1994. – 298 p.

Дослідницькі університети: світовий досвід та перспективи розвитку в Україні : моногр. ; [за заг. ред. А.Ф. Павленка, Л.Л. Антонюк]. – К. : КНЕУ, 2014. – 550 с.

Куриленко О. Проблема якісної еліти в Україні ще не вирішена, нова революція стане катастрофою – Є. Головаха [Електронний ресурс] / О. Куриленко // ONLINE.UA. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://novyny.online.ua/773020/problema-yakisnoyieliti-v-ukrayini-shche-ne-virishena-nova-revolyutsiya-stane-katastrofoyu-golovaha/.

Вчені Академії – про шляхи розвитку українського суспільства [Електронний ресурс] // НАН України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/News/Pages/View.aspx?MessageID=3015.

Hallett R. These countries are facing the greatest skills shortages [Електронний ресурс] / Rachel Hallett // The World Economic Forum. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.weforum.org/agenda/2016/07/countries-facing-greatest-skills-shortages/.

McCarthy N. The Countries Facing The Greatest Skill Shortages [Електронний ресурс] / Niall McCarthy // Statista.com. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.statista.com/chart/4690/the-countries-facing-the-greatest-skill-shortages/.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті