Статистичне моделювання обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні.

Автор(и)

  • A. Deina Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

обсяги споживання паливно-енергетичних ресурсів в Україні, імпорт газу, кореляційно-регресійний аналіз, індексна функціональна модель Дюпона

Анотація

Стаття присвячена проблемі енергозбереження в Україні, яка на сьогодні має велике значення у досягненні енергетичної незалежності. Враховуючи, що останнім часом енергозбереження досягалося шляхом впровадження екстенсивних заходів, проблема зменшення обсягів споживання енергоресурсів залишається актуальною для України. У статті за допомогою кореляційно-регресійного аналізу побудовано модель залежності споживання обсягів паливно-енергетичних ресурсів в Україні від інших факторів, визначено вплив кожного з них на результативну ознаку, адаптовано індексну функціональну модель Дюпона, на основі якої визначено вплив різних факторів на динаміку обсягів імпорту газу в Україну. Отримані результати дослідження дозволили виявити проблеми енергозбереження та енергоефективності в Україні. Запропоновано заходи щодо підвищення енергозбереження та енергоефективності в Україні.

Біографія автора

A. Deina, Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри бізнес-статистики та економічної кібернетики

Посилання

Єріна А. М. Статистичне моделювання та прогнозування: Навч. посіб- ник. — К.: КНЕУ, 2001. — 170 с.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Статистичний щорічник світової енергетики 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://yearbook.enerdata.ru

Аналітичні матеріали компанії BusinessViews [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://businessviews.com.ua

Кицкай Л. І. Енергоефективність в Україні: аналіз, проблеми та шляхи підвищення / Л. І. Кицкай // Інноваційна економіка. - 2013. - № 3. - С. 32-37.

К. Маркевич, В. Омельченко Ціноутворення на енергетичних ринках: досвід ЄС та України. / Аналітична доповідь. – Київ: Заповіт, 2016. – 56 с.

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/250250456

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті