Аналіз процесу управління грошовими коштами.

Автор(и)

  • І. Hryniuk Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ключові слова:

управління, грошові кошти, управління грошовими коштами

Анотація

В статті проаналізовано основні моделі управління грошовими коштами, які найчастіше наводяться в фінансових дисциплінах. Також, на умовному прикладі коротко наведено основні етапи процесу аналізу грошових потоків з метою ефективного управління ними, які включають аналіз та визначення мінімальної суми вихідних грошових потоків, аналіз та коригування вхідних грошових потоків, аналіз та розподіл залишку грошових коштів на кінець періоду, прийняття рішення щодо оптимізації грошових потоків.

Біографія автора

І. Hryniuk, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

аспірант кафедри обліку і аудиту

Посилання

Miller and Orr Model of Cash Management [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://finance.mapsofworld.com/corporate-finance/management/miller-orr-model-cash.html

Модель Баумоля [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://discovered.com.ua/glossary/model-baumolya/

Моісєєва О. Планування та оптимізація грошових потоків в компанії [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://www.ufin.com.ua/analit_mat/sdu/123.htm

Stone B. The use of forecast and smoothing in control-limit models for cash management / Stone B. - Financial management, Spring 1972

Моделі планування грошових потоків [Електронний ресурс] / Режим доступу: https://studme.com.ua/1585101710142/finansy/modeli_planirovaniya_denezhnyh_potokov.ht m

Имитационное моделирование по методу Монте-Карло [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://studbooks.net/1649015/finansy/model_stouna

Бондаренко О.С. Управління оборотними активами підприємств: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / Бондаренко О.С., Київ, 2006

Мартиненко В.П. Фінансовий менеджмент: підручник [Електронний ресурс] / В.П. Мартиненко, Н.І. Климаш, К.В. Багацька, І.В. Дем’яненко та ін. за заг. ред. Т.А. Говорушко. – Львів: «Магнолія 2006», 2014. – 344с. - ISBN 978-617-574-100-9 / Режим доступу: http://pidruchniki.com/1791021164652/finansi/upravlinnya_finansovimi_investitsiyami

Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник [Електронний ресурс] / Терещенко О.О. - К.: КНЕУ, 2003. — 554 с. / Режим доступу: http://buklib.net/books/26072/

Біндасова Ю. О. Теоретичні аспекти формування системи управління грошовими потоками підприємства: [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/410/1/388-394_Биндасова.pdf

Meredith Wood. Cash Flow Management: The Key to Your Business’ Vitality [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://blog.fundinggates.com/2012/08/cash-flowmanagement/

5 Ways to Get More Cash Flow Out of Your Business [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://blog.fundinggates.com/2013/09/5-ways-to-get-more-cash-flow-out-of-yourbusiness/

Гринюк І.М. Модель управління дебіторською заборгованістю: стаття / І.М. Гринюк // Журнал «Економіка України» - Київ: ТОВ “Наш формат», 2017. - Vol.2(663) - с. 37-48.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті