Особливості та перспективи розвитку галузей промислової переробки природних ресурсів у регіоні.

Автор(и)

  • O.M. Shubalyi Луцький національний технічний університет
  • P.M. Kosinskyi Луцький національний технічний університет

Ключові слова:

збалансований розвиток, природні ресурси, переробні підприємства, промисловість, природно-ресурсний потенціал

Анотація

Визначено, що перспективи соціального-економічного піднесення Волинської області пов’язуються з розвитком ланок природно-господарських комплексів на базі забезпечення поглибленої промислової переробки усіх компонентів природноресурсного потенціалу на основі врахування передового зарубіжного досвіду та в контексті поступу шляхом європейської інтеграції України.

Метою даної статті є дослідження особливостей і визначення перспектив розвитку галузей промислової переробки природних ресурсів на прикладі окремого регіону – Волинської області.

Проведено аналіз діяльності підприємств по переробці лісових ресурсів та сільськогосподарської сировини, а також вивчено перспективи розвитку підприємств легкої та харчової промисловості, інших видів економічної діяльності, які забезпечують промислову переробку природних ресурсів. Виявлено, що Волинська область займає вигідне економіко-географічне положення, має сприятливий помірно-континентальний клімат, забезпечена земельними, лісовими та водними ресурсами, має значні запаси мінеральної сировини та рекреаційних ресурсів. Тому на Волині переважають підприємства сільського та лісового господарства, деревообробної, харчової, легкої та харчової галузей промисловості.

На даний час харчова промисловість на базі переробки природної сировини об’єктивно вважається базовою ланкою природно-господарського комплексу регіону. Проте, негативною тенденцією розвитку цього виду економічної діяльності є зменшення частки готових харчових продуктів у загальній структурі експорту. Також виявлено позитивні тенденції розвитку переробки сільськогосподарської продукції. На території області успішно функціонують борошномельні підприємства, підприємства із виробництва цукру. Розпочав роботу сучасний завод з виробництва біоетанолу, який здатний забезпечити повний цикл виробництва. Активізувалася діяльність щодо відновлення льонарства, легалізації видобутку та переробки бурштину. Виявлено значні резерви подальшого розвитку переробних виробництв на базі використання місцевої природної сировини.

Для підвищення ефективності функціонування переробних виробництв в рамках природно-господарських комплексів регіону доцільно, за прикладом розвинених європейських країн, перейти до реалізації стратегії збалансованого розвитку, яка передбачає дотримання балансу між раціональним використанням та охороною (відтворенням) природних ресурсів.

З метою стимулювання розвитку галузей промислової переробки природних ресурсів на регіональному рівні запропоновано забезпечити: техніко-технологічну модернізацію їх матеріально-технічної бази на основі впровадження сучасних інноваційних рішень, узгодження інтересів заготівельників і переробників природних ресурсів, підвищення якості продукції до європейських стандартів, залучення додаткових інвестицій у розвиток виробництв з високим ступенем доданої вартості, забезпечення розширеного відтворення, раціонального використання та належної охорони усіх видів природних ресурсів регіону. Усі вказані заходи потрібно реалізовувати системно і комплексно, щоб не допустити диспропорцій у розвитку окремих ланок природно-господарських комплексів регіону.

Біографії авторів

O.M. Shubalyi, Луцький національний технічний університет

D.Sc (Economics), доцент, завідувач кафедри економіки

P.M. Kosinskyi, Луцький національний технічний університет

аспірант

Посилання

Аграрне інформаційне агенство Аgravery : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agravery.com/uk/posts/show/dla-vidnovlenna-galuzi-lonarstva-potribno-stvoritiasociaciu-lonariv

Бізнес портал Луцька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://toplutsk.com/biznewsnews_11944.html.

Вдовенко Н. М. Принцип забезпечення ефективності діяльності переробних підприємств України / Н. М. Вдовенко, Г. Є. Мєняйлова // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 4 (176). – С. 203–205.

Волинські новини : перше інформаційне агентство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.volynnews.com/.

Волинська обласна державна адміністрація : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://voladm.gov.ua/prirodni-resursi-oblasti/.

Волинська обласна рада : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://volynrada.gov.ua/masmedia/upravlinnya-lisami-povinne-buti-efektivnim.

Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lis.volyn.ua/.

Газета «Вісник + К» : офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/30260/.

Головне управління статистики у Волинській області : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.

Гордійчук А. Перспективи розвитку харчової промисловості прикордонного регіону / А. Гордійчук // Економіст. – вересень, 2013. – № 9. – С. 63–65.

Департамент агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://agrovolyn.com/.

Довкілля Волині у 2016 році : Статистичний збірник / за ред. В. Ю. Науменка. – 2017. – Вих. № 09–15/95–17.

Колосова К. А. Дослідження стійкості переробних підприємств АПК / К.А. Колосова // Економічний вісник Донбасу. – 2013.– № 1 (31). – С. 166–170.

Кравчук А. О. Управління ресурсним потенціалом переробних підприємств м’ясомолочної галузі АПВ України / А. О. Кравчук // Бізнес-навігатор. – 2014. – № 3 (35). – С. 140– 145.

Куліш І. М. Загроза сільським територіям від техногенної діяльності : світові уроки / І. М. Куліш // Регіональна економіка. – 2014. – № 1. – С. 121–128.

Куліш І. Напрями підвищення конкурентоспроможності сільських територій України в контексті використання досвіду Бразилії та Аргентини / І. Куліш // Регіональна економіка. – 2013. – № 3/13. – С169–177.

Маслак О. Нові олійні рекорди / О. Маслак // Пропозиція. 2012. – № 6. – С. 36–40.

Олійник Я. Б. Географія світового господарства (з основами економіки) : навч. посіб. / Я. Б. Олійник та ін. ; за ред. Я. Б. Олійника, І. Г. Смирнова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2014. – 637с., 28 с. іл.

ПАТ «Гнідавський цукровий завод» : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://gnidava.lt.ua/2017/10/10/bioetanolnyj-zavod-zapratsyuvav-na-povnu-potuzhnistfoto/.

Програма дій «Порядок денний на ХХІ століття» : пер. з англ – К. : Інтелсфра, 2000. – 8 с.

Рогач С. М. Міжнародний досвід еколого-орієнтованого регулювання сфери природокористування / С. М. Рогач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2 (165). – С. 57–62.

Ситник В.П. Трансформація АПК України в ринкові умови / В.П. Ситник. – К. : ІАЕ, 2002. – 518 с.

Статистичний щорічник Волинь 2016 / за ред. В. Ю. Науменка ; Головне управління статистики у Волинській області, 2017.

Терновский В. О. Аналіз давальницьких операцій в аспекті розвитку переробних підприємств України / В. О. Терновський // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного університету (економічні науки). – 2014. – № 1 (25). – С. 236–238.

Хвесик М. А. Комплексне використання лісоресурсного потенціалу: механізм стимулювання, інституціональне та інноваційне забезпечення: монографія / Хвесик М. А., Шубалий О.М., Василик Н.М.; Нац. акад. наук України, ДУ «Ін-т економіки природокористування та сталого розв. НАН України». – К.: ДКС, 2011. – 497 с.

Шкурко М. Льон для здоров’я українців! / М. Шкурко // Харчовик. – 15 серпня – 25 вересня, 2017. – № 8 (235). – 8 с.

European Sustainable Development Network (ESDN) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esdn.eu/.

Niestroy I. Sustainable Development Governance Structures in the European Union / Ingeborg Niestroy // Institutionalising Sustainable Development. – Paris: OECD, 2000. – Chapter 5. – P. 67–88 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecdilibrary.org/tnvironment/institutionalising-sustainable-development_9789264019096-en.

Swanson D. Governance Structures for National Sustainable Development Strategies : Study of Good Practice Examples / Darren Swanson, Laszlo Pinter. – IISD, 2006. – 40 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iisd.org/publications/pub.aspx?pno=808.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті