Особливості державної підтримки сільгосптоваровиробників, зокрема галузі хмелярства на сучасному етапі розвитку.

Автор(и)

  • D.A. Sainskyi Рахункова палата по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях

Ключові слова:

державна підтримка, особливості оподаткування, хмелярська галузь, організаційно-економічні взаємозв’язки, бюджетна дотація

Анотація

Державна підтримка та система адміністрування податкових надходжень підприємств у сфері сільського господарства, зокрема галузі хмелярства супроводжувалось такими негативними явищами, як: складність, непрозорість, постійні зміни порядку застосування спеціального режиму оподаткування у сільському господарстві, порушення ринкової мотивації одержувачів непрямої державної підтримки, а також неефективність та ручний режим розподілу прямої державної підтримки, що в свою чергу не забезпечило рівновагу та компроміс інтересів усіх учасників економічних відносин в сільському господарстві, зокрема в галузі хмелярства. Метою підготовки статті стало дослідження особливостей державної підтримки сільгосптоваровиробників, їх оподаткування, а також організаційно-економічних взаємозв’язків та впливу такої підтримки на стан розвитку аграрного сектору, зокрема галузі хмелярства. Виявлено основні негативні тенденції щодо державної підтримки та адміністрування податкових надходжень в сільському господарстві. За результатом дослідження запропоновано удосконалити надання бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, а також удосконалити організаційно-економічний механізм системи держпідтримки с/г товаровиробників, зокрема галузі хмелярства, зокрема: шляхом зміни акцентів (критеріїв) надання державної підтримки — з відшкодування понесених витрат у галузі на надання компенсації на одиницю реалізованої продукції визначеної якості, узгодження та імплементація галузевої нормативно-технологічної документації до вимог європейського законодавства, створення сталих інтеграційних взаємозв’язків між хмелярською та пивоварною галузями тощо.

Біографія автора

D.A. Sainskyi, Рахункова палата по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Хмельницькій та Чернівецькій областях

к.е.н., начальник відділу територіального управління

Посилання

Лупенко Ю. О. Стратегічні напрями податкового регулювання розвитку аграрного сектору економіки України на період до 220 року/ Ю. О. Лупенко, Л. Д. Тулуш // наук. Вид. — К.: ІАЕ 2013. — С. 35—38 .

Малініна Н. М. Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах /Н. М. Малініна, Л. Д. Тулуш // Соціально-економічні проблеми і держава. — 2012. — Вип. 1 (6). — С. 124—134 . 3

. Проценко А. В. Тенденції розвитку галузі хмелярства в Україні / А. В. Проценко // Сталий розвиток економіки. — 2015. — № 2. — С. 79—85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sre_2015_2_13 .

Савченко, Ю. І. Оцінка економічної ефективності розвитку хмелярства / Ю. І. Савченко, Т. Ю. Приймачук, Т. Ю. Сітникова // Вісник аграрної науки. — 2011. — № 1 (січень). — С. 66—70.

Тулуш Л. Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві / Л. Д. Тулуш // Економіка АПК. — 2016. — № 2. — С. 69—78 .

Williamson J., Durst R., Farrigan, T. The potential impact of tax reform on farm businesses and rural households / J. Williamson, R. Durst, T. Farrigan // U.S. Department of Agriculture, Research Economic Service – Economic Information Bulletin № 107.-February 2013. — 32 р.

Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень територіальними органами Державної фіскальної служби України у Вінницькій і Хмельницькій областях щодо забезпечення повноти та своєчасності сплати податків, зборів, платежів суб’єктами господарювання в сільському господарстві, затверджений рішенням Рахункової палати від 15.11.2017 № 23-4 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/ .

Данилишин Б. М. Нова державна підтримка агропромислового комплексу — шлях в нікуди / Б. М. Данилишин // [Електронний ресурс]. — 2016 р. — Режим доступу : https://ukr.lb.ua/economics/2016/04/07/332278_nova_derzhavna_pidtrimka.html.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті