Логістичні підходи до управління запасами на підприємствах залізничного транспорту.

Автор(и)

  • Yu. Popova Державний університет інфраструктури та технологій
  • I. Kutsenko Державний університет інфраструктури та технологій
  • A. Bezklynskyy Державний університет інфраструктури та технологій

Ключові слова:

запаси, логістика матеріальних запасів, залізничний транспорт

Анотація

Вирішення питань удосконалення систем управління запасами па підприємствах залізничного транспорту, спрямованих на зниження логістичних витрат на утримання запасів та ефективне постачання матеріально-технічних ресурсів, сприятиме економії витрат па падання послуг залізничного транспорту, удосконаленню фінансового стану підприємств, поліпшенню якості транспортного обслуговування.

Мета статті полягає в розробці підходів до удосконалення системи забезпечення господарств залізниць, підприємств залізничного транспорту матеріально-технічними ресурсами на основі теоретичних та прикладних аспектів логістики запасів.

В роботі розглянуто основні завдання служб матеріально-технічного постачання як структурних підрозділів Укрзалізниці та сформульовано заходи щодо удосконалення забезпечення господарств залізничного транспорту матеріально-технічними ресурсами. Контроль стану та використання запасів Укрзалізниці запропоновано здійснювати за результатами поєднаного АВС- XYZ - аналізу. Розглянуто типові логістичні рішення в сфері управління запасами підприємств залізничного транспорту щодо дев'яти груп запасів, що утворюються при суміщенні АВС- та XYZ – аналізів. Використання логістичних підходів до процесу управління запасами на залізничному транспорті дозволить спростити систему постачання, знизити витрати на просування матеріальних, фінансових та інформаційних потоків і прискорити оборотність запасів.

Біографії авторів

Yu. Popova, Державний університет інфраструктури та технологій

к.е.н., доцент

I. Kutsenko, Державний університет інфраструктури та технологій

старший викладач

A. Bezklynskyy, Державний університет інфраструктури та технологій

магістр

Посилання

Бауэрсокс Д., Ютосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок. - М.: Олимпбизнес, 2001 г. - 640 с.

Долгов А.П. Теория запасов и логистический менеджмент: методология системной интеграции и принятия эффективных решений. СПб.: СПбГУЭФ, 2004 г. -272 с.

Крикавський Є.В., Чухрай Н.І., Чорнописька Н.В. Логістика: компендіум і практикум // Навчальний посібник. - К.: «Кондор», 2006. - 340 с.

Лукинский В.В. Актуальные проблемы формирования теории управлення запасами: Монография. - СПб.: СПбГИЭУ, 2008. - 214 с.

Офіційний веб-сайт Укрзалізниці [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: http://uz.gov.ua/about/general_information_departments/

Рыжиков Ю. И. Теория очередей и управление запасами. - СПб: Питер, 2001.-384 с.

Стерлигова А.Н. Управление запасами в цепях поставок - М.:Инфра-М, 2008 г. - 432 с.

Стерлигова А. Н. Управление запасами широкой номенклатури: с чего начать? / А. Н Стерлигова // Логинфо. - 2003. - № 12. - С. 50-55.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / Дональд Уотерс; пер. с англ. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 503 с.

Van Hoek R., Harrison A. Logistics Management and Strategy. – Harlow, Person Education, 2005. -336p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті