Структурна змістовність професійних компетенцій управлінця в координатах стратегування розвитку підприємства: інноваційний підхід.

Автор(и)

  • L.M. Karpenko Odessa National Polytechnic University, Ukraine

Ключові слова:

стратегування, компетенції, стратегічні альтернативи, компетентнісні засади, адміністрування, інноваційно-інвестиціцний розвиток, портфель цінних паперів, управлінській персонал, інноваційний менеджмент, структурна змістовність, професійні компетенції

Анотація

Трансформаційний період в економіці України, постійний процес структурної перебудови економіки, умови динамічного та турбулентного характеру генезису конкурентного ринкового середовища – це компоненти складного і цілеспрямованого процесу, який диктує за необхідне опанування інноваційного шляху відтворення вітчизняних підприємств, сприятиме економічному і соціальному розвитку країни. Сучасна економіка України потребує радикальних структурних змін за рахунок формування та запровадження інноваційної моделі розвитку вітчизняних підприємств.

Метою роботи є дослідження компетентнісних засад адміністрування інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства в координатах сталого розвитку, зокрема: систематизація сукупності компетентностей управлінського персоналу в частині інноваційної складової, що має забезпечити формування напрямів інноваційної діяльності, визначення стратегічних інноваційних цілей та інноваційної стратегії підприємства; дослідження процесу формування портфеля цінних паперів та управління їм у відповідності з вимогами до компетентностей в частині виконання процедур кожного з його етапів; аналіз структурної змістовності професійних компетенцій з адміністрування процесом стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства в частині виконання функцій планування, прогнозування, організовування, аналізування, контролювання.

Обґрунтовано методологічні підходи до стратегування інноваційно- інвестиційного розвитку промислових підприємств, зокрема його бюджетну основу та методологічне підґрунтя управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства. Це довело, що стратегування активізації інноваційно-інвестиційного розвитку є частиною стратегування всього процесу розвитку промислового підприємства, яке відрізняється функціональним контуром та інструментарієм. Зокрема, управлінський аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства системно використовує традиційні та новітні методи фінансово-економічних розрахунків (інвестиційний, маркетинговий і фінансово-інвестиційний аналіз) та розглядає критерії ефективності активізації інноваційно-інвестиційного розвитку навколо чотирьох полюсів стратегічного управління (механізм внутрішньої координації, процедур стимулювання, системи інформації, структури прийняття рішень).

Розроблено та обґрунтовано механізм адміністрування процесу стратегування інноваційно-інвестиційного розвитку промислового підприємства на компетентністних засадах, які визнають об’єктивний характер інтегрування знань із стратегічного, інноваційного та інвестиційного менеджменту, а також обов’язковість багатопозиційного підходу до стратегування за схемою зміни управлінських завдань «консультант – теоретик – експерт – аналітик – клієнт – організаційний менеджер».

Результати дослідження можуть використовуватися для прийняття обґрунтованих управлінських рішень інноваційного розвитку підприємств, адміністративного супроводження функціонування організації.

Біографія автора

L.M. Karpenko, Odessa National Polytechnic University, Ukraine

Doctor in Economics, Associate Professor of Business Economics, Department of the Management of Foreign Economic and Innovative Activity

Посилання

Edvin J. Elton, Martin J. Gruber. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. – 7- th Edition. - USA: New York University, 2014.-728 pages.

Karpenko L.N. Modernization in the administration management decisions of innovative development of industry enterprises / L.N. Karpenko // Economy and management: collection of scientific works. - Vinnitsa, 2016. − V. 1 (21). − P.109-118

Karpenko L.M. Strategic competitive analysis of innovative enterprises development: predictive validity / L.M.Karpenko, S.V.Filyppova // Actual problems of the economy. – 2016. – № 6 (180). – Р. 392-404.

Individual Competence Baseline for Project, Programme & Portfolio International Project 4th edition.  Management [Text]  Management Association, 2015. − 415 p.

Frank J. Fabozzi, CFA. Investment management / Frank J. Fabozzi. – 2nd ed. – USA, New Jersey 07458, 2008. - 837 pages.

Dobrowolskiy E., Karabanov B., Borovkov P. Budgeting: step by step. - 2nd ed., Optionalp. - St.: Peter, 2011. – 480 p.

Casidy R. Linking Brand Orientation with Service Quality, Satisfaction, and Positive Word-of-Mouth: Evidence from the Higher Education Sector / R. Casidy // Journal of Nonprofit and Public Sector Marketing. – 2014. – № 26 (2). – P. 142-161.

Mizyuk B.M. Competitive strategies of trading companies: [monograph] / B.M. Mizyuk, І.І. Tuchkovsky // Lviv: View of the Lviv Commercial Academy, 2013. − 192 p.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті