Особливості бухгалтерського та податкового обліку факторингових операцій у постачальників.

Автор(и)

  • N. Dutova Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • M. Mykhailova Донецький національний університет імені Василя Стуса

Ключові слова:

факторинг, факторингові операції, комерційне кредитування, фактор, постачальник, боржник, дебіторська заборгованість

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття факторингу як специфічного інструмента комерційного кредитування. Складено схему послідовності здійснення факторингових операцій. Виокремлено основні функції факторингу як сучасної економічної категорії. Визначено особливості податкового обліку факторингу. Проведено оцінку підходів різних вчених та дослідників щодо відображення факторингових послуг у бухгалтерському обліку постачальника. Розроблено та обгрунтовано оптимальну облікову схему факторингових операцій.

Біографії авторів

N. Dutova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри «Облік, аналіз і аудит»

M. Mykhailova, Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістрант

Посилання

Господарський кодекс України: за станом на 08 грудня 2016 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості верховної ради України. – 2003. - №18, №19-20, №21- 22. – Ст. 144.

Цивільний Кодекс України: за станом на 02 листопада 2016 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356.

Про банки та банківську діяльність: Закон України: за станом на 01 січня 2017 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №5-6. – Ст. 30.

Розвиток факторингу в Україні [Електронний ресурс]: / Т.Н. Верній. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/13_EISN_2009/Economics/45100.doc.htm

Науменкова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. [Електронний ресурс]:/ С.В. Науменкова, С.В. Міщенко. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/12631113/finansi/rozvitok_faktoringu_ukrayini

Міжнародний факторинг в Україні: обліково-аналітичний аспект [Електронний ресурс]: / В.І. Кузь. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/6-2015/173.pdf

Зеленіна О.О. Бухгалтерський облік факторингу як елементу позикового капіталу підприємства / О.О. Зеленіна // Вісник ЖДТУ № 4 (54). – 2010. – С.78-81.

Копанська І.П. Відступлення права вимоги при банкрутстві боржника / І.П. Копанська // Головбух. - № 16 (639). - 2009. – С. 11 - 13.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті