Економічна оцінка результатів комплексного системного аналізу виконання бюджету міста Донецька за 2008-2012 роки.

Автор(и)

  • Yu. I. Markuts Донецкий национальный университет

Ключові слова:

економічна оцінка, бюджет міста, комплексний системний аналіз, інформаційний банк даних, управлінські рішення

Анотація

У статті наведені результати комплексного системного аналізу виконання бюджету міста Донецька, виявлені основні напрями формування доходів та фінансування видатків місцевого бюджету, визначені умови та чинники, що найбільше впливають на процес управління бюджетом міста на сучасному етапі. Автором розроблена організаційна модель прийняття управлінських рішень по бюджету на основі використання сучасних методів комплексного системного аналізу. Особливу увагу приділено питанням економічної оцінки результатів проведеного аналізу з метою формування інформаційного банку даних для прийняття управлінських рішень.

Біографія автора

Yu. I. Markuts, Донецкий национальный университет

аспирант

Посилання

Бюджетный кодекс Украины от 08.07.2010 № 2456-VI [Электронный ресурс]. — Режим д ступа: http://zakon.rada.gov.ua.

Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI VI [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua.

Закон Украины от 07.07.2011 №3612-VI «О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua.

Декрет Кабинета Министров Украины от 20.05.1993 № 56-93 «О местных налогах и сборах» (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// zakon.rada.gov.ua.

Решение Донецкого городского совета «О городском бюджете на 2008 год» от 24.01.2008 № 17/2.

Решение Донецкого городского совета «О городском бюджете на 2009 год» от 23.01.2009 № 27/2.

Решение Донецкого городского совета «О городском бюджете на 2010 год» от 12.05.2010 № 44/1.

Решение Донецкого городского совета «О городском бюджете на 2011 год» от 12.01.2011 № 3/1.

Решение Донецкого городского совета «О городском бюджете на 2012 год» от 29.12.2011 № 12/1.

Білопольська В.М. Проблеми в сфері управління бюджетними ресурсами регіону: стратегія їх подолання / В. М. Білопольська, К. О. Чурікова // Финансы, учет, банки. — 2009. — № 1. — С. 20-31.

Бойко-Бойчук О. Розвиток міст України як пріоритет внутрішньої політики держави / О. Бойко-Бойчук // Управління сучасним містом. — 2006. — № 3-4/7-12. — С. 221-240.

Боронос В. Аналіз економічного змісту фінансового потенціалу регіону / В.Боронос, І.Карпенко // Схід. — 2011. — № 1. — С. 32-36.

Лук’янченко О.О. Основні напрямки й переваги стратегії розвитку європейського міста (на прикладі м. Донецька) / О. О. Лук’янченко // Схід. — 2011. — № 1. — С. 5-7.

Лунина И. Государственные финансы и инфраструктурные проблемы развития экономики / И. Лунина // Финансы Украины. — 2011. — № 8. — С. 46-56.

Михайленко С.В. Розвиток бюджетного менеджменту в Україні / С. В. Михайленко // Фінанси України. — 2011. — № 3. — С. 81-91.

Сунцова О.О. Місцеві фінанси: [навч. посіб.] / О. О. Сунцова. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 488 с.

Усков И.В. Сущность и методология оценки финансовой устойчивости местных бюджетов / И. В. Усков // Экономика и государство. — 2011. — № 5. — С. 29-32.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті