Формування механізму фінансування відтворення основних фондів у вугільній промисловості.

Автор(и)

  • L. S. Mikhalskaya Донецкий национальный университет

Ключові слова:

амортизаційна політика, методи нарахування амортизації, прискорена амортизація, ефект від прискореної амортизації, переваги методів прискореної амортизації, лізинг, переваги лізингу

Анотація

У статті запропоновані інструменти механізму фінансового забезпечення відтворення основних фондів у вугільній промисловості. Розглянуті власні та залучені джерела фінансування. Розкрито проблеми активізації амортизаційної політики з урахуванням специфіки вугільної промисловості. Обґрунтована необхідність використання лізингу як ефективного методу фінансування та кредитування оновлення основних фондів.

Біографія автора

L. S. Mikhalskaya, Донецкий национальный университет

к. э. н., доцент

Посилання

Податковий кодекс України / Уклад. В. Кузнєцов. — Х.: Фактор, 2011. — 496 с.

Бондар О.В. Проблема формування амортизаційної політики в ринкових умовах господарювання / О. В. Бондар // Актуальні проблеми економіки. — 2008. — № 1 (43). — С. 38.

Брус С.І. Розвиток ринку лізингових послуг в Україні / С. І. Брус // Фінанси України. — 2008. — № 11. — С. 75-85.

Євтушенко О.А. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів в Україні / О.А. Євтушенко // Економічні науки. — 2010. — № 1 (55). — С. 127-129.

Захарин С. Финансовые инструменты активизации инвестиционной и инновационной деятельности / С. Захарин // Экономика Украины. — 2010. — № 12. — С. 48-58.

Финансовые и институциональные механизмы регулирования производственного потенциала : [монографія] / [А. И. Амоша, А. В. Матюшин, Н. В. Шемякина и др.]. — НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. — Донецк, 2007. — 372 с.

Михальська Л. С. Фінансові важелі відтворення основних засобів / Л. С. Михальська, В. А. Балтіна // Розвиток національної промисловості у сучасному контексті: пріоритети, проблеми, регулювання: Тези доп. і повідом. міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 19- 20 жовт. 2009 р.): В 2 т., Т. 2 ; НАН України. Ін-т економіки пром-сті / Редкол.: О. І. Амоша (відп.ред.) та ін. — Донецьк, 2009. — С. 79-81.

Михальская Л.С. Проблемы активизации амортизационной политики в Украине в условиях экономической нестабильности / Л. С. Михальская // Економіка і організація управління : [Збірник наукових праць]. — Випуск № 1 (7) / Під заг. ред. П. В. Єгорова. — Донецьк, 2010. — С. 41-51.

Фінансові та інституціональні засади регулювання розвитку промислового виробництва : [монографія] / [О. І. Амоша, О. В. Матюшин, Н. В. Шемякіна та ін.] / НАН України, Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2010. — 366 с.

Соколов М. Активизация амортизационной политики как фактор экономического роста России / М. Соколов // Экономика Украины. — 2011. — № 12. — C. 71-79.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті