Сучасні аспекти земельного аудиту.

Автор(и)

  • L. Sakhno Таврійський державний агротехнологічний університет

Ключові слова:

аудит аграрних підприємств, державний земельний аудит, приватний земельний аудит, передумови, критерії

Анотація

В статті розглянуто проблему аудиторського обслуговування підприємств аграрного сектору економіки України. Деталізовано порядок надання аудиторських послуг в галузі земельного аудиту. Зазначено, що оренда земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв) є домінуючою формою правового обігу земель в аграрному секторі. Встановлено, що переважна більшість селян за допомогою орендних відносин з аграрними підприємствами реалізує своє право власності на землю за мізерну орендну плату. Оренда стала найголовнішим способом використання земель у сільському господарстві. В статті обґрунтовано пропозиції щодо вдосконалення організаційних та методичних аспектів аудиторської діяльності в сільському господарстві. Запропоновано впровадження земельного аудиту, а саме державного та приватного. Визначено функції державного земельного аудиту, які полягатимуть в дотриманні і розтлумачені земельного законодавства при розмежуванні земель державної і комунальної власності, визначенні меж міст і населених пунктів, спірних питань при визначенні водоохоронних зон, відстоювання державних інтересів стосовно державних кордонів, виконанні інвестиційних зобов’язань іноземних фізичних і юридичних осіб, корпорацій та ін. Рекомендовано державний земельний аудит проводити державними аудиторами, кваліфікованими економістами, екологами, землевпорядниками та фахівцями в галузі земельного права, земельного кадастру, землеустрою та управління земельними ресурсами (сюрвеєрів). Встановлено критерії обов'язкового земельного аудиту. Запропоновано використовувати в якості такого критерію площу землі в господарствах різних організаційно-правових форм власності. Рекомендується обов’язковий аудит для сільськогосподарських підприємств які мають площу орендованої землі понад 500 га. Приватні аудиторські фірми, для перевірки земельних взаємовідносин, пропонується створювати на основі будь-якої форми власності і формувати з кваліфікованих фахівців: бухгалтерів, юристів, екологів, агрономів.

Біографія автора

L. Sakhno, Таврійський державний агротехнологічний університет

к.е.н., доцент кафедри «Облік і оподаткування»

Посилання

Sakhno L.A. Ways of auditing setting in ukraine and EU / Sakhno L.A.// Bulletin of scientific works Tavricheskiy State Agrotechnology University (economic sciences) / Ed. L.V. Synyayevoyu - Melitopol, 2014. № 4(28). P. 258-261.

Law of Ukraine «On Auditing» [Electronic Resources] / Access to the resource http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3125-12 . - Title of the screen.

The State Committee for Land Resources of Ukraine [Electronic Resources] / Access to the resource http://land.gov.ua/. - Title of the screen.

Tikhonov A.G. Scientific aspects of economic turnover of land in Ukraine / A.G. Tikhonov, L.V. Palamarchuk // Land Management. - 2010. - № 3. - P. 3-14.

Some results of agrarian and land reform in figures [Electronic Resources] / Access to the resource http://www.myland.org.ua/index.php?id=3783&lang=uk. - Title of the screen.

Regulation (Standard) Accounting 7 "Fixed Assets". Ministry of Finance of Ukraine; Order, Regulation of 27.04.2000 number 92 [Electronic Resources] / Access to the resource http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. - Title of the screen.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті