Сучасні тенденції розвитку малого бізнесу соціальної сфери в Україні.

Автор(и)

  • T. Karpova Донецький національний університет

Ключові слова:

підприємництво, малий бізнес, соціальна сфера, малі підприємства, види економічної діяльності, показники діяльності, обсяг реалізованої продукції, зайняті і наймані працівники, прибуток, збиток

Анотація

Ефективного розвитку ринкових відносин немає без малого бізнесу – невід’ємної складової розвинутої системи господарювання. Сприяючи економічному зростанню всієї держави, малий бізнес формує соціально активного громадянина та значний за чисельністю і силою середній клас, забезпечує підйом життєвого рівня населення, сприяючи незворотності демократичних перетворень у суспільстві. Проводячи аналіз сучасного стану економіки України, можна відзначити, що кількість суб’єктів малого підприємництва в загальній кількості суб’єктів підприємництва в 2014 році, як і в 2010 році, залишається на рівні 99%. Найбільша частка малих підприємств соціальної сфери зосереджена в торгівлі, ремонті автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку, а також в діяльності з нерухомістю, оренді, інжинірингу та наданні послуг підприємцям, освіті, де вона досягає максимального значення – 97,2%. Всебічна підтримка суб’єктів малого бізнесу саме соціальної сфери з метою підвищення їх конкурентоспроможності є одним із найважливіших заходів зниження соціальної напруженості та забезпечення економічної безпеки держави.

Біографія автора

T. Karpova, Донецький національний університет

к.е.н., старший викладач

Посилання

Шумпетер Й.А. Теория экономического развития (исследования предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й.А. Шумпетер. – М.: Прогресс, 1982. – 436 с.

Robert Hisrich. Enrcprcncurship and Intraprcncursbip: Methods for Creating New Companies, that Have an Impact on the Economic Renaissance of an Area. - In: Entrtcprencurship, lntraprcncursbip and Venture Capital, ed. Robert D. Hisrich. Lexington, Mass., Lexington Books, 1986, p. 96.

Druker P.F. Innovation and Entrepreneurship Praktik and principes / P.F. Druker. – N. I.: 1985. – 277 p.

Дмитриченко Л.І. Социальная ответственность современного бизнеса / Л.І. Дмитриченко, Т.С. Карпова // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Науковий журнал. – Випуск 5-1. – 2011. – Тернопіль. – ТНЕУ. – 2011. – С. 348 – 348.

Attaining Sustainable Growth Through Corporate Social Responsibility. IBM Institute for Business Value, 2008. – С. 3-24.

Діяльність суб’єктів малого підприємництва: статистичний збірник 2010 г. / Державна служба статистики України. – Київ. - Держаналітінформ. – 2011. - 206 с.

Діяльність суб’єктів малого підприємництва: статистичний збірник 2011 г. / Державна служба статистики України. – Київ. –ТОВ “Август Трейд” – 2012. - 202 с.

http://www.ukrstat.gov.ua.

http://www.international.gc.ca/development-developpement/partners-partenaires/callsappels/ukraine-sme-pme-bg.aspx?lang=eng.

Макогон Ю.В. Стратегия развития Донецкой области до 2020 года.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті