Сучасні підходи до мотиваційного управління людськими ресурсами.

Автор(и)

  • O. Tuzhylkina ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Ключові слова:

людські ресурси, мотивація, інвестиції, оцінка, персонал, управління, ефективність

Анотація

У статті розглянуті основні підходи і проблеми управління людськими ресурсами, теоретичні аспекти оцінки ефективності управління людськими ресурсами, виділені напрями ефективного управління, такі як вдосконалення організаційної структури управління персоналом, ділова оцінка, інвестиції і мотивація. Представлені показники, які виступають вимірниками критеріїв ефективності управління, визначення яких може бути джерелом інформації для прийняття управлінських рішень стосовно результативності мотиваційного управління людськими ресурсами.

Біографія автора

O. Tuzhylkina, ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

к. е. н., доцент кафедри управління персоналом і економіки
праці

Посилання

Гриньова В. М. Формування мотиваційної стратегії управління персоналом підприємства : моногр. / В. М. Гриньова, І. А. Грузіна. – Х.: Вид.ХНЕУ, 2012. – 300 с.

Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К. Р. Макконел, С. Л. Брю.– М: Республика, 1992. – Т. 2. – 400 с.

Карташова Л. В. Управление человеческими ресурсами: учебник / Л. В. Картащова. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 236 с.

Шапиро С. А. Управление человеческими ресурсами. / С. А. Шапиро. – М.: ГроссМедиа, 2005. – 304 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті