Тенденції структурних трансформацій пропозиції на національному ринку праці.

Автор(и)

  • M. Krymova Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

Ключові слова:

ринок праці, структурні зрушення, пропозиція, трансформація, ціннісні орієнтації, професійна структура, зайнятість, безробіття

Анотація

В статті досліджено основні тенденції виникнення структурних змін пропозиції на ринку праці України. Серед яких, ключовими було означено: трансформації в демографічній структурі населення, трансформаційні зміни у системі підготовки кадрів та професійних уподобань молоді, трансформаційні зміни ціннісних та економічних настанов безробітного та економічно неактивного населення, трансформаційні зміни у територіальній мобільності населення. Проведено оцінку інтенсивності структурних зрушень пропозицій на ринку праці, зокрема в освітньому та професійному сегменті. Визначено найбільш інтенсивні періоди здвигів та їх сукупну глибину, протягом останнього десятиріччя. Встановлено, що для освітньої структури пропозиції характерною була суттєва інтенсивність структурних зрушень з поступовим наближенням до великих змін. Інтенсивність професійних структурних зрушень пропозиції, мала менш сталі показники, однак, так само характеризувалась значною суттєвістю.

Біографія автора

M. Krymova, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України

к.е.н., старший науковий співробітник

Посилання

Ільїч Л.М. Ендогенні та екзогенні детермінанти структурних трансформацій ринку праці на сучасному етапі його розвитку/ Л.М. Ільїч // Регіональна економіка: наук-практ. ж-л. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2013. – № 4 (70) – С.61-71.

Libanova E. M. Labour market transitions of young women and men in Ukraine /E.M. Libamova, L.S. Lisogor // International Labour Office. – Geneva, 2014. – 96 p.

Петрова І.Л. Сучасні технології маркетингу на ринку праці / І.Л. Петрова, І.В. Терон // Сучасні технології маркетингу на ринку праці. Вчені записки Університету "Крок". – 2008. – №18, Т.2. – С. 169-180.

Шаульська Л.В. Розвиток економіки знань як передумова трансформації сфери зайнятості /Л.В. Шаульська// Теоретичні і прикладні проблеми моделювання сталого розвитку економічних систем: моногр. / Під ред.. Т.В. Орєхової. – Донецьк: Сучасний друк, 2013. – С.415-421.

Праця України у 2014 році: Стат. зб. - К.: Держкомстат України, 2015. – 335 с.

Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2014/15 навчального року: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2015. – 420 с.

Персенева М.В. Критерии классификации показателей структурних различий и сдвигов / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fundamentalresearch.ru/ru/article/view?id=29633

Економічна активність населення України 2014: Стат. зб. – К.: Держкомстат України, 2015. – 233 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті