Розвиток трудового потенціалу України в аспекті сучасних соціокультурних перетворень.

Автор(и)

  • H. Bei Донецький національний університет

Ключові слова:

трудовий потенціал, соціокультурні складові трудового потенціалу, професійна культура, мотивація до праці, професійний вибір, малі референтні групи

Анотація

У статті подано науково-теоретичне обґрунтування проблематики соціокультурного впливу на формування і розвиток трудового потенціалу, розглянуто особливості соціокультурних складових та соціокультурні чинники трудового потенціалу України. Виконано оцінку значущості соціальних і культурних компонентів трудового потенціалу на сучасному етапі формування українського суспільства, обґрунтовано необхідність подолання негативного впливу соціокультурного розколу, проаналізовано зміну індексу соціокультурних складових трудового потенціалу. Представлено трактовку впливу малих референтних груп на розвиток трудового потенціалу, відзначено позитивні і негативні наслідки приналежності населення до тих чи інших субкультур в аспекті формування власного трудового потенціалу і відношення до праці. Запропоновано напрями використання соціокультурних важелів на розвиток трудового потенціалу з урахуванням сучасних тенденцій та визначено можливості подальших теоретичних і практичних досліджень у цьому напрямку.

Біографія автора

H. Bei, Донецький національний університет

к.е.н., доцент

Посилання

Ільїч Л. М. Людський капітал інноваційної діяльності: проблеми підготовки, залучення й утримання «талантів» / Л. М. Ільїч // Регіональна економіка: наук-практ. ж- л. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2014. – № 4 – С.127-135.

Шаульська Л. В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: [монографія] / Л. В. Шаульська // НАН України. Ін-т економіки промисловості. – Донецьк; 2005. – 502 с.

Васильченко В. С. Управління трудовим потенціалом // В. С. Васильченко, А. М. Гриненко, О. А. Грішнова, Л. П. Керб. – Навч. посіб. - К.: КНЕУ. – 2005. – 403 с.

Гринкевич С. С. Державне регулювання трансформації використання інтелектуальної та освітньої складових трудового потенціалу / С. С. Гринкевич, К. А. Львівьска // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 (13). – С. 397-403.

Заяць Т. А. Модернізація соціально-трудових відносин України / Т. А. Заяць // Демографія та соціальна економіка, 2013. – № 2 (20). – С. 179-192.

Магун В.С., Руднев М.Г. Жизненные ценности населения Украины: сравнение с 23 другими европейскими странами Статья вторая // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. - 2007. - Т. 90.- No 4. - С. 39-52.

Тьоніс Ф. Спільнота та суспільство. Пер. з нім. – К.: Дух і літера, 2005. – 259 с.

Артьомов П. М. Типологізації молодіжних субкультур: аналіз основних напрямків та нових засад / П. М. Артьомов // Соціологія майбутнього : науковий журнал з проблем соціології молоді та студентства. – 2011. – № 2. – С. 32–37.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті