Передумови сталого розвитку національних соціально-економічних систем, що формують Європейській Союз.

Автор(и)

  • I. Britchenko Вища школа бізнесу - Національний університет Льюїса, Новий Сонч, Польща
  • A. Stopochkin Вища школа бізнесу - Національний університет Льюїса, Новий Сонч, Польща

Ключові слова:

аналіз, макроекономічні індикатори, сталий розвиток, Європейський Союз, національні соціально-економічні системи

Анотація

У статті проведено аналіз основних макроекономічних індикаторів розвитку національних соціально-економічних систем, що формують ЄС-28. За результатами проведеного аналізу зроблено висновки і визначено перспективи розвитку інтеграційного об'єднання. На основі технічного аналізу автором спрогнозовано три сценарії трансформації фондового ринку Європи, як джерела залучення фінансових ресурсів для розвитку національних соціально-економічних систем. У статті досліджено рівень безробіття в інтеграційному об'єднанні і визначено, що найбільшою проблемою Європейського Союзу в останні роки є безробіття серед молоді у віці до 24 років. Аналіз динаміки експортно-імпортних операцій Євросоюзу свідчить про збільшення відкритості НСЕС, які формують ЄС-28, що є головним фактором сталого розвитку, але підвищує їх залежність від зовнішньоекономічних і політичних чинників. Аналіз динаміки інфляційних процесів національних соціально-економічних систем, що формують ЄС-28, свідчить про високий рівень економічної стабільності в системі.

Біографії авторів

I. Britchenko, Вища школа бізнесу - Національний університет Льюїса, Новий Сонч, Польща

д.е.н., професор, професор факультету соціальних наук та інформатики

A. Stopochkin, Вища школа бізнесу - Національний університет Льюїса, Новий Сонч, Польща

к.е.н, викладач факультету соціальних наук та інформатики

Посилання

Абалкин Л.И. Логика экономического роста / Л.И. Абалкин. – М.: Институт экономики РАН, 2002. - 228 с.

Булеев И.П. Социальные факторы инвестиционного развития экономики. / И.П. Булеев, С.С. Шевцов // Вестник Донбасской государственной машиностроительной академии. Сб. науч. трудов №2 (12). – 2008. – ДГМА, Краматорск, 2008. – С. 52-55.

Гальчинський А.С. Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В.М. Геєць, А.К. Кінах, В.П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 336 с.

Кастельс М. Інформаційне суспільство та держава добробуту. Фінська модель / М. Кастельс, П. Хіманен. – К.: Ваклер, 2006. – 256 с.

Львов Д.С. Экономика развития / Д.С. Львов. М.: Экзамен, 2002 – 518 с.

Ляшенко В.І. Механізми регулювання структурних трансформацій в умовах економічної рецесії / В.І. Ляшенко, А.О. Бачурін // Вісник економічної науки України. – 2010. - № 1. – С. 63 – 66.

Международные стратегии экономического развития: Учеб. пособие – 2-е изд., перераб. и доп. / Макогон Ю.В., Лукьяненко Д.Г., Пахомов Ю.Н. – К.: Знания, 2007. – 461 с.

Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто – М.: Прогресс, 1990. – 295 с.

Сухоруков А. І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України: монографія / А. І. Сухоруков, Ю. М. Харазішвілі. – К.: НІСД, 2012. – 368 с.

Удовиченко В.П. Пошук оптимальної моделі соціально-економічного розвитку України / В.П. Удовиченко // Регіональна економіка. – 2010. – №1 (11). – С. 35–42.

Шумпетер Й. Теория экономического развития/ Й. Шумпетер. – пер. с нем. А.С. Автономова и др.; общ. ред. А.Г. Милейковского. – М.: Прогресс, 1989.– 445 с.

Eurostat [електронний ресурс]. – режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті