Модернізація адміністрування управлінських рішень інноваційного розвитку підприємств промисловості.

Автор(и)

  • L.M. Karpenko Одеський національний політехнічний університет

Ключові слова:

адміністрування організації, базові процедури, адміністративне супроводження, функціонування організації, форми, методи, інноваційний розвиток

Анотація

Трансформаційний період в економіці України, постійний процес структурної перебудови економіки, умови динамічного та турбулентного характеру генезису конкурентного ринкового середовища – це компоненти складного і цілеспрямованого процесу, який диктує за необхідне опанування інноваційного шляху відтворення вітчизняних підприємств, сприятиме економічному і соціальному розвитку країни. Сучасна економіка України потребує радикальних структурних змін за рахунок формування та запровадження інноваційної моделі розвитку вітчизняних підприємств. Предметом дослідження виступають базові процедури і процеси адміністративного супроводження функціонування організації, теоретико- методологічні підходи до прийняття обґрунтованих управлінських рішень інноваційного розвитку підприємств. Мета даної роботи полягає у систематизації основних процедур і процесів адміністрування організації, подальший розвиток теоретико-методологічних підходів управління бізнес-процесами організації, класифікація методів вдосконалення адміністративного супроводу функціонування організації, проведення комплексного економіко-статистичного дослідження інноваційної діяльності підприємств Одеського регіону з метою виявлення проблемного поля і перспектив його розвитку. Загальна методологія проблематики дослідження формується на основі методів адміністративного супроводження функціонування організації (організаційних, соціальних, економічних). Практична сторона роботи виконана за допомогою комплексу економіко-статистичних методів дослідження. Дослідження показують, що модернізація і розвиток адміністрування висловлюють широкий спектр адаптованих рішень оптимізації функціонування організації. Кількість і різноманітність їх настільки великі, що цілеспрямоване та ефективне використання об’єктивно потребує тієї чи іншої системи упорядкованого представлення. Визначення сучасного представлення різноманітності форм і методів вдосконалення адміністративного супроводження функціонування організації дозволяє зробити низку загальних для адміністративного менеджменту висновків. Перш за все, його зміст переконливо показав, що адміністрування є не тільки затребуваною, а й необхідною організаційно-методичною основою супроводження формування, функціонування та розвитку всього комплексу процесів сучасної організації. Це ще раз підкреслює самостійну, не альтернативно використовувану, а й конструктивно необхідну роль адміністративного супроводження функціонування кожної організації у процесі прийнять управлінських рішень. Результати дослідження можуть використовуватися для прийняття обґрунтованих управлінських рішень інноваційного розвитку підприємств, адміністративного супроводження функціонування організації.

Біографія автора

L.M. Karpenko, Одеський національний політехнічний університет

к.е.н., доцент кафедри адміністративного менеджменту та проблем ринку

Посилання

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К.: Эльга-H, Ника- центр, 2006. – 552 с.

Илышева Н.Н., Крылов С.И. Учёт, анализ и стратегическое управление инновационной деятельностью / Н.Н.Илышева. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 216с.

Карпенко Л.М. Розробка системи аналітичних показників інтегрованого управлінського аналізу інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства / Л.М. Карпенко / Mechanism of Sustainable Development of Economic Systems Formation [Collective monograph] – Vol. 2. Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – P.222-234

Філиппова С.В. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття інвестиційних рішень в формуванні конкурентоспроможності регіону / С.В. Філиппова, О.С. Балан // Формування конкурентоспроможності економіки регіону Українського Причорномор'я: [моногр.]. – Одеса: Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2012. – Розд. 8. – С. 199-233.

Хрущ Н.А. Корпоративне управління в Україні: процеси формування та розвитку: [моногр.] / Н.А.Хрущ // К.:Кафедра, 2012.– 309 с.

Яковлєв А.І. Оцінка ефективності нововведень при сучасному характері економічних процесів / А. І. Яковлев // Фінанси України. – 2007. – № 7. С. 10–22.

Fabozzi, F.J. (1998). CFA. Investment management. – 2nd ed. – USA, New Jersey 07458, – 837 pages.

Pearce, J.A Robinson R.B. (2003). Strategic Management: formulation, implementation and control. – 8-th ed. – McGraw-Hill / Irwin, New York, - 1087 pages.

Edvin J. Elton, Martin J. Gruber. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. – 7-th Edition. - USA: New York University, 2014.-728 pages.

Raichenko A.V. Administrative management: Textbook. – M.: INFRA - M, 2015. – 416 pages.

Наукова та інноваційна діяльність в Одеській області у 2014 р. // Статистичний бюлетень Головного управління статистики в Одеській області. Відпов. за випуск Т.І. Єрьоменко. - 2015 р. – 131 с.

Наука, технології та інновації // Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області [Елект. ресурс]. – Режим доступу: http://www.od.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті