Тенденції розвитку ринку праці Полтавського регіону

Автор(и)

  • В.І. Даниленко Полтавський державний аграрний університет
  • Т.В. Дядик Полтавський державний аграрний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.14

Ключові слова:

ринок праці; регіон; безробіття; зайнятість; робоча сила

Анотація

У статті досліджено сучасні тенденції розвитку ринку праці на рівні Полтавського регіону, зокрема, проаналізовано попит і пропозицію праці. Виявлено, що незважаючи на позитивні тенденції на ринку праці, в регіоні спостерігається значний дисбаланс робочої сили, оскільки протягом аналізованого періоду чисельність зареєстрованих незайнятих громадян майже в десять разів перевищує кількість наявних вакансій. Висвітлено причини незбалансованості між попитом і пропозицією праці. Проаналізовано структуру попиту на робочу силі за видами економічної діяльності та за професійними групами. Виявлено, що найбільша кількість вакансій зареєстрована у переробній промисловості, а найменша – у сфері фінансової та страхової діяльності. Досліджено структуру пропозиції праці за статтю, віковими групами та освітою. Здійснено аналіз динаміки зайнятості та безробіття в регіоні. Досліджено динаміку показників руху персоналу і виявлено основні причини плинності кадрів. Запропоновано пріоритетні напрями розвитку ринку праці на регіональному рівні.

Біографії авторів

В.І. Даниленко , Полтавський державний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Т.В. Дядик , Полтавський державний аграрний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Хачатурян О.С. Напрями удосконалення регулювання зайнятості населення та ринку праці на державному та регіональному рівні. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2009. Вип. 15. С. 203-209.

Теряник О.А. Аналіз відповідності попиту та пропозиції на ринку праці в Україні. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2015. № 1 (82). С. 62–68.

Кашепов А.В. Сулакшин С.С., Малчинов А.С. Рынок труда: проблемы и решения: монография. М.: Научный эксперт, 2008. 232 с.

Попит та пропозиція робочої сили. Головне управління статистики у Полтавській області. URL: http://www.pl.ukrstat.gov.ua/

Ситуація на зареєстрованому ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у січні-червні 2021 року. Полтавський обласний центр зайнятості. URL: https://pol.dcz.gov.ua/analitics/66

Попит та пропозиція на зареєстрованому ринку праці у січні-червні 2021 року. Полтавський обласний центр зайнятості. URL: https://pol.dcz.gov.ua/analitics/65

Швидка Г.Ю. Регіональні особливості ринку праці України. Демографія та соціальна економіка. 2010. № 2. С. 160-167.

Дядик Т.В. Необхідність HR-маркетингу на сучасному ринку праці. Інфраструктура ринку. 2019. № 33. С. 246-253. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2019/33_2019_ukr/39.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті