Ключові загрози та перспективи підтримки соціальної безпеки на ринку праці України

Автор(и)

  • К.В. Бондаревська Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.5

Ключові слова:

соціальна безпека; ринок праці; зайнятість; оплата праці; загрози соціальній безпеці; безпека зайнятості; безпека оплати праці

Анотація

Статтю присвячено оцінці ключових загроз соціальній безпеці на ринку праці України та визначенню перспектив їх нейтралізації в сучасних умовах. Наведено результати авторського експертного опитування «Загрози соціальній безпеці на ринку праці України та шляхи їх нейтралізації». З урахуванням результатів дослідження визначено тенденції, які будуть відображати функціонування ринку праці України на перспективу найближчих 5–10 років. Обґрунтовано стратегічні пріоритети розвитку ринку праці у контексті забезпечення його соціальної безпеки за категоріями безпеки зайнятості та безпеки оплати праці.

Біографія автора

К.В. Бондаревська , Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та управління національним господарством

Посилання

Hijzen A., Menyhert В. Measuring Labour Market Security and Assessing its Implications for Individual Well-Being. OECD: Social, Employment and Migration Working Papers. 2016. No. 175. OECD Publishing, Paris. URL: https://www.oecdilibrary.org/docserver/5jm58qvzd6s4- en.pdf?expires=1582033692&id=id&accname=guest&checksum=6A7E7DA3E7903FA4B44 7A117CF3E5CA7

Crouch C. Flexibility and security in the labour market: An analysis of the governance of inequality. ZAF 43. 2010. Р. 17–38. URL: https://doi.org/10.1007/s12651-010-0031-9 https://link.springer.com/article/10.1007/s12651-010-0031-9#citeas

Wilthagen T. Managing social risks with transitional labour markets. In: Mosley, H., O’Reilly, J., Schömann, K. (eds.) Labour Markets, Gender and Institutional Change: Essays in Honour of Günther Schmid. 2002. pp. 264–289.

Грішнова О.А., Харазішвілі Ю.М. Якість життя в системі соціальної безпеки України: індикатори, рівень, загрози. Економіка України. 2018. №11-12. С. 157-180.

Shaulska L., Doronina O., Naumova M., Honcharuk N., Bondarevska K., Tomchuk O. Cross-country clustering of labor and education markets in the system of strategic economic managemеnt. REICE: Revista Electrónica De Investigación En Ciencias Económicas. 2020. Vol. 8, No. 16. P. 166–196. URL: https://doi.org/10.5377/ reice.v8i16.10681

Лісогор Л.С. Прогнозування розвитку ринку праці в Україні: проблеми та перспективи. Ринок праці та зайнятість населення. 2012. №1. С. 54-56.

Садова У.Я., Степура Т.М. Робочі місця як основа нової політики зайнятості й відтворення якості людського потенціалу в країні. Ринок праці та зайнятість населення. 2018. №2 (55). С.15-22

Сидорчук О.Г. Соціальна безпека: державне регулювання та організаційноекономічне забезпечення: монографія. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 492 с.

Петяк Ю.Ф. Методика опитування експертів для виявлення факторів інформаційної безпеки мобільних пристроїв. Наукові записки. 2015. №1 (50). С. 23-29.

Бондаревська К.В. Загрози соціальній безпеці на рину праці України та шляхи їх нейтралізації: експертне опитування. URL: https://docs.google.com/forms/d/18hQaICd8UsxX2fQLPFLCGZadvggejo_6FroSgVkiQuw/e dit#response=ACYDBNgkVLDpRMuML2Gtp33- 28yX0oafUEXAR1f4DudZxhNYeiMgH3xozCK4tXXv4BldRws

Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : 08.00.07. Донецький національний університет імені Василя Стуса, Вінниця, 2021. 40 с. URL: https://abstracts.donnu.edu.ua/article/view/9648

Про схвалення Концепції підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти: Розпорядження КМУ від 19.09.2018 р. №660-Р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2018-%D1%80#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-27

Номер

Розділ

Статті