Стратегічні та тактичні питання успішної трансформації бізнесу в умовах нової цифрової реальності

Автор(и)

  • Г.В. Бей Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.4.24

Ключові слова:

цифрова економіка; трансформація бізнесу; проривні технології; стратегія; інформаційні системи

Анотація

В статті розглянуто характерні особливості та ключові питання здійснення успішної трансформації бізнесу в умовах становлення цифрової економіки та появи новітніх викликів соціально-економічного розвитку. Доведено, що розвиток цифрової економіки пришвидшується у зв’язку із впливом всеохоплюючого поширення інформаційних, комунікаційних та проривних технологій, виникненням на їх основі комбінаторного ефекту, що дозволяє отримувати безліч нових технологічних та управлінських рішень. Визначено характер обґрунтованих змін, які супроводжують економічну діяльність суб’єктів ведення бізнесу в нових умовах, зокрема зміни у ринковій моделі економічної поведінки, технологічній інфраструктурі, бізнес-процесах, та ключові галузі, які зазнають найбільшого впливу під дією проривних цифрових технологій. Представлено типові тенденції здійснення цифрових трансформацій в різних галузях та проаналізовано чинники, що дозволяють досягати успішності в реалізації проєктів цифрових перетворень та ступінь розвиненості базової цифрової інфраструктури. Сформульовано основні положення реалізації успішних цифрових трансформацій бізнесу з точки зору стратегічного бачення та визначено першочергові тактичні питання досягнення бажаного рівня конкурентоспроможності і утримання лідерських позицій.

Біографія автора

Г.В. Бей , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Harry Bouwman, Shahrokh Nikou, Francisco J. Molina-Castillo, Mark de Reuver. The impact of digitalization on business models. Digital Policy, Regulation and Governance. 2018. Vol. 20. № 2. Р. 105-124.

Гриценко О. А. Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 77-90.

David L. Rogers. The digital transformation playbook. Columbia Business School Publishing. 2016. 293 p.

Vipin Jain. Emerging Digital Business Opportunities and Value. Data Analytics & Digital Technologies, 2017. URL: https://www.cutter.com/article/emerging-digital-business-opportunities-and-value-496376 (дата звернення 12.10.2020)

Наторіна А.О. Фундамент цифрової трансформації бізнесу. Управління розвитком, 2018. № 1 (191). С. 55-60.

Лісова Р.М. Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: етапи та інструменти цифрової трансформації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. № 24. Ч.2. С. 114-118.

The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world : monograph. Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 467 р.

Краус Н.М., Голобородько О.П., Краус К.М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку. Ефективна економіка, 2018. №1. URL: https://www.researchgate.net/publication/335858332_Cifrova_ekonomika_trendi_ta_perspektivi_avangardnogo_harakteru_rozvitku (дата звернення 19.09.2020)

Tammy Alairys, Jim Little, Mazen Baroudi, Rohit Joshi. The combinatorial effect of emerging technologies. Ernst & Young, 2020. 12 р.

Ткачук Г.О. Цифрові трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства. Економіка харчової промисловості. 2019. Т. 11, Вип. 4. С. 42-50.

Tomoko Yokoi, Jialu Shan, Michael Wade, James Macaulay. Digital Vortex 2019: Continuous and connected change. The Global Center for Digital Business Transformation, 2019. 16 p.

Unlocking success in digital transformations. McKinsey survey. 2018. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations (дата звернення 21.11.2020)

Цифрова трансформація бізнесу: як це роблять компанії в Україні? URL: https://ua.interfax.com.ua/news/press-release/640817.html (дата звернення 18.11.2020)

Digital transformation of Ukraine: Vision 2025. Інфографічний довідник. ТОП ЛІД. 2019. 35 с.

International Telecommunications Union. ICT Infrastructure and Market Structure. URL: https://www.itu.int/net4/ITU-D/icteye#/compare (дата звернення 15.10.2020)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-09

Номер

Розділ

Статті