Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань.

Автор(и)

  • I.O. Akhnovska Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2018.4.3

Ключові слова:

освітнє середовище, освітній простір, освіта, економіка знань, освітня система, сімейна освіта, домашнє навчання

Анотація

У статтті розкрито сутність поняття «освітнє середовище» з точки зору інституційного аспекту розуміння феномену. Проаналізовано становлення та розвиток поняття «освітнє середовище». Визначено відмінності у поняттях «освітнє середовище», «освітній простір», «освіта», «освітня система» та «сімейна освіта». Розглянуто різні підходи до виявлення сутності освітнього середовища. У статті також пояснюються функції освітнього середовища. Модель освітнього середовища складається з наступних структурних компонентів: особистісного, компетентнісного, інформаційнокомунікаційного, аксіологічного, просторово-предметного, організаційно-діяльнісного. Охарактеризовано основні фактори, що необхідні для формування освітнього середовища. Розглянуто значення економіки знань у контексті глобалізаційних викликів. Досліджено погляди сучасних науковців на принципи, на базі яких здійснюється розвиток економіки знань

Біографія автора

I.O. Akhnovska, Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., докторант, доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Посилання

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980.

Бим-Бад Б.М. Образование в контексте социализации / Б.М. Бим-Бад, А.В. Петровский // Педагогика. – 1996. – № 1. – С. 3-8.

Гонтаровська Н. Освітнє середовище як фактор особистості дитини: [монографія] / Н. Гонтаровська. – К.: Дніпро – VAL, 2010. – 623 с.

Гевчук Н.С. Виховання дітей трудових мігрантів в умовах соціально-освітнього середовища: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Н.С. Гевчук. – Київ, 2012. – 21 с.

Новые ценности образования: Тезаурус для учителей и школьных психологов / Сост. С. Г. Абрамова. Н. Г. Алексеев. Д. Бейкер и др. – М., 1995. – 63 с.

Данилюк А. Я. Теоретико-методологические основы проектирования интегральных гуманитарных образовательных пространств: Автореф. дис. ...д-ра пед. наук / А.Я. Данилюк. – Ростов н/Д., 2001. – 36 с.

Гора О. В. Освітнє середовище як фактор формування національної ідентичності студентів вищих навчальних закладів / О.В. Гора // Витоки педагогічної майстерності. Збірник наукових праць. Полтава, 2011. – С.97-101.

Про освіту. Закон України від 5.09.2017 №2145-VIII https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Гриневич Л.М. Освітні індикатори для міжнародного оцінювання / Л.М. Гриневич // Теорія та методика управління освітою. - № 7. - 2011 р.

Загальноосвітні навчальні заклади (за даними Міністерства освіти і науки України) – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Чим бажають займатися учні після закінчення середньої школи? / PISA IN FOCUS. - №12. – 2012. - [Електронний ресурс]: Режим доступу:http://www.oecd.org/pisa/

Education at a Glance (2011): OECD indicators / OECD Publishing. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1787/eag-2011-en

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті