Формування фінансової безпеки суб’єкта господарювання в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • В.І. Матвійчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.В. Матушевський Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.13

Ключові слова:

фінансова безпека; економічна безпека; воєнний стан; суб’єкт господарювання; фінансова стабільність; прибутковість; рентабельність

Анотація

В статті визначено процес формування фінансової безпеки суб’єкта господарювання в умовах воєнного стану. Охарактеризовано фінансову безпеку як складову економічної безпеки суб’єкта господарювання. Визначено основні функціональні завдання та виокремлено систему фінансової безпеки підприємства. Визначено систему фінансової безпеки підприємства та виокремлено її основні функціональні завдання.
Необхідність ефективного використання усіх елементів системи фінансової безпеки зумовлює використання фінансових методів таких як фінансовий облік, аналіз, прогнозування та планування тощо. Визначено класифікацію зовнішніх загроз фінансовій безпеці, класифіковано масив внутрішніх загроз фінансовій безпеці за окремими сферами виникнення. Досліджено основні загрози фінансовій безпеці суб’єктів господарювання в Україні з акцентом на вплив коливань валового внутрішнього продукту. Визначено, як показники інвестиційного попиту впливають на фінансову безпеку підприємств в умовах воєнного стану. Проаналізовано результати опитування бізнесу стосовно найважливіших проблем, що впливають на прибутковість українських підприємств. За результатами дослідження потенційного впливу фінансово-економічних ризиків запропоновано напрямки їх мінімізації в умовах воєнного стану для удосконалення фінансової безпеки підприємств

Біографія автора

В.І. Матвійчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo fi nansowe. Warszawa: J. Płaczek, Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Pp. 299–324.

Кузенко Т. Б., Сабліна Н. В. Фінансова безпека підприємства: навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеца, 2020. 123 с.

Fedorenko T., Dolynskyi S., Zahorodnia A. (2022) An Evolutionary Approach to The Interpretation of The Term «Economic Security of Enterprises». International Journal of Innovative Technologies in Economy. 4(40). Pp. 1-6.

Delas V., Nosova E., Yafinovych O. (2015). Financial Security of Enterprises. Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies: 22nd International Economic Conference. Pp. 248-266.

Шлемко В. Т., Бінько І. Ф. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення. Київ : НІСД, 1997. 144 с.

Стащук О. В. Зовнішні та внутрішні загрози фінансової безпеки суб’єктів підприємництва. Наукові записки НУ «Острозька академія». 2012. Вип. 19. С. 220-222.

Варналій З. С., Бондаренко С. М. Фінансова безпека підприємств України в умовах війни та повоєнного відновлення. Економічний вісник університету. 2023. Вип. 56. С. 106-113.

Tumin V. M., Koryakov A. G., Nikiforova E. P. (2013) The main factors of socio-ecological-economic stability and development of industrial enterprises. World applied sciences journal vol. 25 (6). Pp. 645-949.

Kozitsyn, A. A., Dudinskaya, M. V. (2015). Competitiveness and economic security - Priority problems of the region's metallurgical comples and its leaders in the conditions of instability. Economy of Region. vol. 3, Pp. 204-215.

Єршова Н. Ю., Ткаченко М. О., Гаркуш В. О. Моніторинг та оцінка господарської діяльності для забезпечення економічної безпеки підприємств ресторанного бізнесу. Modern Economics. 2018. Вип. 11. С. 66-71.

Bieniasz A., Czerwinska-Kayzer D. (2016). Bezpieczeństwo fi nansowe przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 2(40). Pp. 239–247.

Єпіфанов А. О., Пластун О. Л., Домбровський В. С. Фінансова безпека підприємств і банківських установ : монограф. Суми : УАБС НБУ, 2009. 295 с.

Karbownik L., (2014), Wykorzystanie podejścia memoriałowego i kasowego w ocenie operacyjnego bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw sektora TSL. Lodz: Wydawnictwo Universytetu Lodzkiego. 299 p.

Semenog A. Y. (2018) The essence and significance of the financial security of the state. Scientific Bulletin of Kherson State University. 29 (2). Pp. 117–120.

Іщенко Я. П., Подолянчук О. А., Коваль Н. І. Фінансовий облік: підруч. Вінниця : Видавництво ФОП Кушнір Ю. В., 2020. 496 с.

Бердар М. М. Фінанси підприємств. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 352 с.

Економіка України в умовах війни. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Poharska_pr_01-02.06.2023.pdf?v=4 (дата звернення: 16.12.2023).

Валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні 2023. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення: 16.12.2023).

Outlook and key risks for 2023. URL: https://www.oxfordeconomics.com/wp-content/uploads/2022/11/Outlook-and-key-risks-for-Ukraine-in-2023.pdf (дата звернення: 16.12.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06

Номер

Розділ

Статті