Напрями формування стратегії управління персоналом підприємства з урахуванням механізмів матеріальної мотивації

Автор(и)

  • Н.С. Якимова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.В. Таранич Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • С.В. Байдін Виробничий підрозділ «Вінницька дистанція сигналізації та зв’язку» регіональної філії «Південно-Західна залізниця» АТ «Українська залізниця»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.12

Ключові слова:

управління персоналом; стратегія управління персоналом; формування стратегії; механізм; матеріальна мотивація; розвиток персоналу; кадровий резерв; плинність кадрів

Анотація

У статті розроблено напрями формування стратегії управління персоналом підприємства з урахуванням механізмів матеріальної мотивації. Запропоновано науково-методичне забезпечення формування стратегії управління персоналом підприємства, що включає наступні етапи: етап аналізу стану, тенденцій та особливостей зовнішнього та внутрішнього середовища, дослідження впливу факторів внутрішнього середовища та можливих змін, а також результати аналізу сильних і слабких сторін трудового потенціалу, формування збалансованої системи показників стратегічного управління персоналом підприємства, комплексний аналіз та оцінка індикаторів; аналітичний етап, який передбачає ідентифікацію проблем та визначення порівняльних переваг поточного стану підприємства та безпосередньо системи управління персоналом, що є підґрунтям для переходу до наступного етапу; етап формування стратегічного бачення та пріоритетів розвитку, завдань і заходів, на якому визначаються стратегічні цілі формування та розвитку системи управління персоналом та здійснюється їх декомпозиція; етап визначення інструментів, критеріїв оцінки ефективності та ресурсного забезпечення реалізації Стратегії управління персоналом підприємства; етап реалізації стратегії, на якому розробляється план заходів з реалізації стратегії управління персоналом підприємства та використовуються інші інструменти реалізації стратегії; етап аналізу загроз, можливостей та ризиків та контроль за реалізацією стратегії; етап моніторингу ефективності впровадження стратегії, яка проводиться на регулярній основі щорічно. Враховано механізми матеріальної мотивації в запропонованій стратегії управління персоналом підприємства.

Біографії авторів

Н.С. Якимова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

доктор економічних наук, доцент

О.В. Таранич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Armstrong M. Strategic Human Resource Management: Improve Business Performance through Strategic People Management. London: Kogan Page. 2021. 307 р.

Wright P., Snell S., Dyer L. New models of strategic HRM in a global context. The International Journal of Human Resource Management. 2005. №16(6). Рр. 875-881.

Kaufman B. E. Evolution of strategic HRM as seen through two founding books: A 30th anniversary perspective on development of the field. Human Resource Management. 2015. №54(3). Рр. 389-407.

Greer C. R. Strategic human resource management. Pearson Custom Publishing. 2021. 746 p.

Петрова І. Л. Ідентифікація стратегії управління персоналом: родові ознаки та видові відмінності. Україна: аспекти праці. 2011. №5. С. 9-14.

Левицька І. В., Климчук А. О. Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством. Формування ринкових відносин в Україні. 2019. № 7-8. С. 68-74.

Гонтарева І. В., Євтушенко В. А., Ковальова В. І. Особливості стратегічного управління персоналом організації в сучасних умовах. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Вип. 3. С. 50-56.

Сивицька І. Г., Синиченко А. В. Мотиваційна стратегія як провідна детермінанта оптимізації управління персоналом. Економіка і організація управління. 2019. Вип. 3. С. 92-100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-06

Номер

Розділ

Статті