Вплив сучасних процесів цифровізації на бізнес та його менеджмент

Автор(и)

  • І.В. Хаджинов Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А.Є. Іщук Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.8

Ключові слова:

цифровізація; бізнес-процеси; менеджмент; функції менеджменту; планування; організація; мотивація; облік; аналіз; контроль

Анотація

У статті розкрито особливості цифровізації та цифрової трансформації бізнесу та його менеджменту. Надано характеристику цифровізації бізнес-процесів, наведені сучасні цифрові технології, які застосовуються в управлінні бізнес-процесами. Виділені переваги запровадження цифрових технологій, а також проблеми та ризики,  які можуть виникати у процесі цифровізації бізнесу. Базуючись на класифікації функцій менеджменту, виявлено вплив цифровізації на планування, організацію, мотивацію і контроль. У плануванні окреслено зміни під впливом цифровізації, зокрема бюджетування на основі драйверів (факторів змін). Трансформація організаційної функції пов’язана з необхідністю вибору між традиційною організаційною структурою та формуванням цифрових команд в межах нецифрових підрозділів. Функція мотивації змінюється через поширення віддаленої форми роботи працівників. Зміни функції контролю зумовлені великими обсягами фактичної інформації  та полягають у запровадженні клієнтського контролю та бізнес-аналітики. Побудовано порівняльну схему трансформації основних функцій менеджменту, в якій показано традиційну реалізацію окремих функцій та їх перетворення під дією цифровізації.

Біографії авторів

І.В. Хаджинов , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д-р екон. н., професор, ректор

А.Є. Іщук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Рудик Н. Розвиток альтернативних напрямів бюджетування як способів маркетингового управління. Економічний часопис Східноекономічного національного університету імені Лесі Українки. 2018. №1. С. 69–74. URL: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-01-69-74.

González M. El valor de la digitalización en el proceso de planificación. CCA insight: controlling knowledge. 2020. December. URL: https://www.globalcci.org/inscripcion/wp-content/uploads/ArticuloManuel-Gonzalez-revista-6.pdf.

Melnychuk L., Coveney M. FP&A’s role in business transformation. F&P Trends White Paper. 2022. URL: https://fpa-trends.com/sites/default/files/White-Paper-Extended-Planning-and-Analysis-2022.pdf

Таранич О. В. Адаптація системи операційного менеджменту підприємств в умовах цифровізації економіки України. Економіка і організація управління. 2020. №4(40). С. 143-152. URL: https://jeou.donnu.edu.ua/article/view/10197.

Cuatro técnicas de motivación a distancia impulsadas por la digitalización. Dir&ge. 2021. 4 de febrero. URL: https://directivosygerentes.es/management/cuatro-tecnicas-de-motivacion-a-distancia-impulsadas-por-la-digitalizacion.

Кривошеєва В.В., Васюренко Л.В. Мотивуюча компонента за дистанційної форми зайнятості персоналу. Економіка та управління АПК. 2020. №1. С. 93-100. URL: https://www.researchgate.net/publication/343004761_Motivating_component_in_the_remote_form_of_employment_of_the_staff/fulltext/5f13e056a6fdcc3ed7153fa4/Motivating-component-in-the-remote-form-of-employment-of-the-staff.pdf.

Лучик С., Лучик В. Дистанційна праця: проблеми мотивації. Acta Academiae Beregsasiensis. Economics. 2022. №1. С. 60-69. URL: https://doi.org/10.58423/2786-6742/2022-1-60-69.

Іванченкова Л., Ткачук Г., Скляр Л., Маркова Т., Євтушевська О. Роль розвитку діджиталізації обліку, аналізу, контролю та оподаткування за умов цифрової економіки. Economic Synergy. 2022. №1-2. С. 122–131. URL: https://doi.org/10.53920/ES-2022-1;2-9.

Кузь В.І. Розвиток бухгалтерського обліку в умовах цифровізації господарських та управлінських процесів. БізнесІнформ. 2021. №6. С. 197-204. URL: https://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2021-6_0-pages-197_204.pdf.

Möller K., Schäffer U., Verbeeten, F. Digitalization in management accounting and control: an editorial. Journal of Management Control. 2020. No 31, PP. 1–8. https://doi.org/10.1007/s00187-020-00300-5.

Дергачова В.В., Воржакова Ю.П., Хлебинська О.І. Організація бізнес процесів в умовах цифровізації. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм. 2021. Вип. 14. С.60-68. URL: https://doi.org/10.26565/2310-9513-2021-14-06.

Бавико О.Є. Цифровізація бізнес-процесів як елемент стратегії сталого смарт-розвитку підприємницьких структур. Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2023. №2(24). С. 15-23. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2023/No2/15.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-05

Номер

Розділ

Статті