Глобальна конкурентоспроможність в умовах діджиталізації: аналіз бізнес-стратегій міжнародних компаній

Автор(и)

  • М.Є. Шкурат Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.7

Ключові слова:

діджиталізація; бізнес-стратегія; цифрові технології; конкурентоспроможність; міжнародні компанії; Індустрія 4.0.

Анотація

Стаття присвячена дослідженню впливу діджиталізації на глобальну конкурентоспроможність міжнародних компаній (МК) та огляду основних бізнес-стратегій, що застосовуються успішними підприємствами в умовах цифрової трансформації. На основі проведеного дослідження впливу діджиталізації на суспільство, підприємства й держави та вияву основних її напрямків у бізнесі, було запропоновано виділити чотири вектори цифрової стратегії МК, як для покращення товару чи послуги, так і підвищення конкурентоспроможності: діджиталізацію продуктів та процесів, інтелектуальну інтеграцію, зацікавленість покупців та багатогранну екосистему (створення платформ). Для кращого розуміння, як міжнародні компанії можуть розвиватися за допомогою платформ, було використано матрицю Ансоффа, яка визначає чотири стратегії зростання: проникнення на ринок, розробку продукту, розвиток ринку та диверсифікацію. Проведений аналіз дозволив сформувати практичні рекомендації, що спрямовані на підвищення конкурентних позицій МК за умов глобальних цифрових змін, які обумовлені стрімким розвитком інформаційних технологій в сучасному світі.

Біографія автора

М.Є. Шкурат , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Oxford English Dictionnary. Oxford University Press. 2016. URL: https://elt.oup.com/?cc=ua&selLanguage=uk (дата звернення: 14.12.2023 р.).

Гусєва О. Ю., Легомінова С. В. Диджиталізація – як інструмент удосконалення бізнес-процесів, їх оптимізація. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 33-39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecmebi_2018_1_7 (дата звернення: 14.12.2023 р.).

Грибіненко О. М. Диджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації. Міжнародні відносини. Серія. Економічні науки. 2018. № 16. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/3523/3197

Лазебник Л. Діджиталізація економічних відносин як фактор удосконалення бізнес-процесів підприємства. Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування. Випуск 2018. № 2. С.69-74.

BBVA Research. DiGiX 2022 Update: A Multidimensional Index of Digitization. URL: https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/digix-2022-update-a-multidimension-al-index-of-digitization/ (дата звернення: 14.12.2023 р.).

Digital Planet. Digital Intelligence Index. URL: https://digitalplanet.tufts.edu/digitalintelligence/ (дата звернення: 14.12.2023 р.).

The Digital Transformation People. The Digital Transformation Pyramid: A Business-driven Approach for Corporate Initiatives. URL: https://www.thedigitaltransformationpeople.com/channels/the-case-for-digital-transformation-/digital-transformation-pyramid-business-driven-approach-corporate-initiatives/ (дата звернення: 14.12.2023 р.).

Гудзь О., Федюнін С., Щербина В. Диджиталізація, як конкурентна перевага підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 3(29). С.18–24.

Лігоненко Л., Хріпко А., Доманський А. Зміст та механізм формування стратегії діджиталізації в бізнес-організаціях. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Економічні науки. 2018. № 22 (62). С. 21–24.

KPMG Germany. Digital Transformation. URL: https://kpmg.com/de/en/home/insights/overview/digital-transformation.html (дата звернення: 14.12.2023 р.).

Ritter T., Pedersen C. L. Digitization capability and the digitalization of business models in business-to-business firms: past, present, and future. Industrial Marketing Management. 2019, № 86. С. 180–190.

Schumpeter J. A. The Process of Creative Destruction. Capitalism, Socialism and Democracy. 1943.

Ansoff, H. I. Strategies for diversification. Harvard Business Review. 1957. №35(5). С. 113–124.

Volkswagen Newsroom. One year of ACCELERATE strategy: Volkswagen strengthens efficiency and speeds up transformation. URL: https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/one-year-of-accelerate-strategy-volkswagen-strengthens-efficiency-and-speeds-up-transformation-7811 (дата звернення: 14.12.2023 р.).

IMD. Top 21 Digital Transformation Strategies. URL: https://www.imd.org/reflections/digital-transformation-strategies-part-1/ (дата звернення: 14.12.2023 р.).

Investing.com. Share price of leading pizza manufacturers: Domino's Pizza, Papa John's, Yum Brands. URL: https://www.investing.com/equities/dominos-pizza-inc; https://www.investing.com/equities/papa-johns-international;https://www.investing.com/eq-uities/yum!-brands-inc (дата звернення: 14.12.2023 р.).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-05

Номер

Розділ

Статті