Нормативно-правове підґрунтя регулювання питань управління кадровою безпекою бізнесу в Україні

Автор(и)

  • Г.М. Зубарєва Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.4.1

Ключові слова:

кадрова безпека; бізнес; регіон; управління; персонал; нормативна база; Україна

Анотація

Доведено, що для того, щоб бути конкурентоспроможним, підприємство має мати сильний кадровий потенціал та докладати зусиль до досягнення кадрової безпеки. Визначено зміст кадрової безпеки бізнесу як стану, при якому підприємство має достатню кількість кваліфікованих та мотивованих працівників, які здатні забезпечити ефективну, конкурентоспроможну та безперебійну роботу підприємства на тривалу перспективу. Виокремлено п’ять основних складових формування кадрової безпеки бізнесу та надано характеристику дії кожної складової на досягнення кадрової безпеки бізнесу. З метою виконання аналізу достатності нормативно-правової бази щодо забезпечення кадрової безпеки бізнесу було обрано закони, що з різних боків регламентують професійну діяльність людини та визначають межі впливу на процеси забезпечення кадрової безпеки. Такими документами було обрано Кодекс законів про працю України та Закони України «Про зайнятість населення», «Про оплату праці», «Про охорону праці», «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», «Про рекламу», «Про професійний розвиток працівників». Проаналізовано зміст кожного документу з позицій наявності та достатності положень, що регулюють складові формування кадрової безпеки бізнесу.

Біографія автора

Г.М. Зубарєва , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Терещенко Д.А. Державне регулювання формування та розвитку людського капіталу в умовах інноваційної економіки: теоретичні аспекти. Теорія та практика державного управління. 2019. Вип. 4. С. 115-122.

Коваль О.П., Власенко Р.В. Нова соціальна політика як шлях до відновлення людського капіталу. Український соціум. 2023. № 3. С. 126-136.

Круглов В.В., Терещенко Д.А. Державна політика відновлення людського капіталу України в післявоєнний період. Освітня аналітика України. 2023. Вип. 2. С. 21-33.

Краско О.А., Литвин Ю.О. Державна політика сприяння інвестиціям в освіту як чинник формування людського капіталу. Інвестиції: практика та досвід. 2023. №7. С. 123-129.

Захарова О.В., Барбанова І.С. Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України. Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. №1 (33). С. 53-63.

Михайлик А.С. До питання нормативно-правового регулювання захисту персональних даних працівників в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2022. Вип. 72(2). С. 82-87.

Зубарєва Г.М. Управління кадровою безпекою бізнесу як інструмент активізації регіонального розвитку в повоєнний період. Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса. 2022. Вип. №2 (46). С. 216-227.

Кодекс законів про працю України №322-VIII від 10.12.1971 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.

Закон України «Про зайнятість населення» №5067-VI від 05.07.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17#Text.

Закон України «Про оплату праці» №108/95-ВР від 24.03.1995 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80#Text.

Закон України «Про охорону праці» №2694-XII від 14.10.1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2694-12#Text.

Закон України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» №1667-IX від 15.07.2021 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text.

Закон України «Про рекламу» №270/96-ВР від 03.07.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text.

Закон України «Про професійний розвиток працівників» №4312-VI від 12.01.2012 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4312-17#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-05

Номер

Розділ

Статті