Електронна комерція як важіль регулювання розвитку ІТ-сфери України: виклики та можливості

Автор(и)

  • О.В. Якушев Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.13

Ключові слова:

ІТ-сфера; електронна комерція; регулювання; розвиток; ІТ-фахівці; Україна

Анотація

Доведено доцільність більш глибокого дослідження сутності та особливостей здійснення процедур електронної комерції в Україні для пришвидшення темпів виведення її економіки з кризового стану. Конкретизовано змістовне навантаження терміну «електронна комерція». Здійснено узагальнення етапів становлення електронної комерції у світі як інструмента розвитку інформаційного ринку. Здійснено порівняння моделей традиційної та електронної комерції за ключовими показниками (товар; суб’єкти; процес; автоматизація; організація зовнішніх зв’язків; взаємодія з клієнтами та бізнес-партнерами; реорганізація структури; бренд-капітал; людський капітал; оборотний капітал; ціна одиниці товару). Проаналізовано рівень використання суб'єктами господарювання переваг електронної комерції у власній діяльності. Продемонстровано рівень використання можливостей інформаційного простору українськими підприємствами для розвитку власної справи. Обґрунтовано напрями розвитку електронної комерції та управлінські рішення, спрямовані на інтенсифікацію тенденцій розвитку інформаційного ринку в країні та активізацію її ІТ-сфери.

Біографія автора

О.В. Якушев , Черкаський державний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, докторант, доцент кафедри соціального забезпечення,

Посилання

Scopus. URL: https://www.scopus.com/.

Науменко М.О. Ринок інформаційних товарів та послуг. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2017. № 58 (спец. вип.). С. 229-231.

Мельниченко С. Ринок інформаційних технологій: реалії України. Товари і ринки. 2018. № 1. С. 5-15.

Савран Н.В. Ринок інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Економічний простір. 2020. № 156. С. 213-220.

Клевчік Л.Л. Основні аспекти інтеграції українського ринку економічної інформації у глобальний ринок факторів виробництва. Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. 2016. Вип. 773-774. С. 38-42.

Прохоров К. Ринок інформаційних технологій України: формування попиту і пропозиції. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2017. № 1-2. С. 70-83.

Жмурко Н.В., Терешко О.М. Доцільність збільшення податкового навантаження на ринок інформаційних технологій в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 46. С. 88-94.

Cambridge Dictionary. Meaning of e-business in English. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/e-business.

Артемов В., Бахчеван Е., Данько Т. Тенденції розвитку електронної комерції в Україні. Науковий вісник Одеського національного економічного університету. 2018. №10. С. 13-35.

Зубенко І.Р., Лихошерстова Ю.О. Вплив пандемії коронавірусу на ринок електронної комерції в Україні та світі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Економіка. 2022. №27. С. 36-40.

Капелюшна Т.В., Пильнова В.П., Полякова А.C., Купрієнко Є.О. Роль електронної комерції в умовах формування цифрової держави та інформатизації суспільства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2021. №4. С. 68-74.

Ярема О.Р., Малецький О.М., Гавришків О.В. Світові тенденції глобальної електронної комерції. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2022. №15. С. 29-32.

Закон України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах» № 80/94-ВР від 5 липня 1994 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80#Text.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах. Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті