Альтернативні стратегії розвитку постіндустріальних суспільств в умовах неоіндустріальної модернізації світового господарства

Автор(и)

  • А. В. Таранич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.11

Ключові слова:

стратегія розвитку постіндустріальних суспільств; неоіндустріальна модернізація світового господарства; політика неоіндустріалізації; транзитивна економіка; автоматизація; роботизація; технологічні уклади

Анотація

В роботі визначено альтернативні шляхи побудови стратегій розвитку постіндустріальних суспільств в умовах неоіндустріальної модернізації світового господарства, надано характеристику особливостей політики неоіндустріалізації для країн з транзитивною економікою та сформовано першочергові завдання стратегії неоіндустріалізації України. Визначено базові принципи стратегії розвитку постіндустріальних суспільств в умовах неоіндустріальної модернізації світового господарства, яка має економічну та соціальну складові.
Зроблено висновок, що «антикризова стратегія постмодернізму» є актуальною для постіндустріальних і транзитивних економік в контексті їх подальшого індустріального розвитку, у формах реіндустріалізації чи неоіндустріалізації.
Визначено, що політика неоіндустріалізації передбачає орієнтацію промисловості на високоефективні технологічні процеси при впровадженні процесних, технологічних, управлінських, організаційних інновацій, побудові глобальних ланцюгів створення вартості, інтелектуалізації виробничої діяльності цифровізації всіх систем та сфер управління, орієнтації на екологічність, енергоефективність та ощадливість виробництва, при одночасному зростанні якості життя та соціального захисту населення.
Базові галузі промисловості відкривають шлях до розбудови постіндустріального суспільства за рахунок залишкового конкурентного потенціалу, який можна швидко і з помірними інвестиціями «перезавантажити», щоб вони стали самоокупними та перетворились на «локомотиви» подальшого зростання всіх пов’язаних виробництв, та породжували локальні мультиплікаційні цикли оберту капіталу для середніх регіональних хвиль розвитку. Іншими позитивними наслідками буде підвищення продуктивності праці, раціоналізація споживання сировинних ресурсів, покращення екологічного стану навколишнього природного середовища, та міського мікроклімату.
Як основна риса стратегії розвитку постіндустріальних суспільств, неоіндустріалізація є новою інтелектуально-інноваційною основою комп’ютеризації й інформатизації економіки, шляхом переходу до постіндустріальних технологій, проміжним етапом на шляху до «розумової, інформаційної економіки».
Сформовано першочергові завдання стратегії неоіндустріалізації України в якості фінансування наукових досліджень, державного гарантування інвестицій в НДДКР при дієвих і масштабних заходах боротьби із корупцією, ухилянням від податків, зниженням рівня тенізації економіки, що дозволить забезпечити її перехід до впровадження нової промислово-технологічної та соціальної політики, до постіндустріальної стадії розвитку.

Біографія автора

А. В. Таранич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики

Посилання

Таранич А.В. Феномен постіндустріального суспільства та основні концепції його розвитку. Економіка і організація управління: Збірник наукових праць. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 1 (25). 203 с. С. 133-139 http://jeou.donnu.edu.ua/article/view/3987

Ляшенко В. І., Котов Є. В. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»?: монографія. НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Полтавський ун-т економіки і торгівлі. Київ, 2015. 196 с. URL iie.org.ua/wp-content/uploads/monografiyi/2015/2015_mono_Lyashenko_Kotov.pdf

Лепа Р.Н., Охтень А.А., Прокопенко Р.В. Управление развитием промышленных предприятий в условиях неоиндустриализации: механизм, модели и методы: моногр.; под общ. ред. Р.Н. Лепы. НАН України, Ін-т економіки пром-сти. Киев, 2016. 162 с.

Таранич А. В. Стратегії економічного зростання країн в контексті глобальних викликів розвитку світового господарства. Вісник економічної науки України. 2020. № 1 (38). С. 52-57. doi: 10.37405/1729-7206.2020.1(38).52-57

Таранич А. В. Вплив глобальних викликів сучасності на особливості та перспективи розвитку світового господарства Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2020. № 3. С. 160-166. doi: 10.31891/2307-5740-2020-282-3-30

Омельченко В. Я., Кузнєцов В. Г., Таранич А. В., Громенкова С. В. Міжнародний маркетинг: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вид. 3-тє, допов. Вінниця: ДонНУ, 2018. 285 с.

Таранич А. В. Тренди та виклики глобального конкурентного середовища: трансформація світового лідерства. Трансформація соціально-економічних систем в умовах викликів глобального сталого розвитку: монографія; за. заг. ред. Т. В. Орєхової. Вінниця: ТВОРИ, 2021. 432 с. С. 28-50

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті