Застосування інструментів ризик-менеджменту при організації експорту органічної продукції до Європейського Союзу

Автор(и)

  • І.І. Дідович НЛТУ України
  • Ю.В. Полякова Львівський торговельно-економічний університет, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”
  • З.А. Атаманчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • З.Я. Макогін Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.9

Ключові слова:

експорт; органічна продукція; ринок органічної продукції; ризики; ризик-менеджмент; сертифікація

Анотація

Європейський досвід розвитку органічного виробництва і ринку органічної продукції, а також підвищення ефективності просування органічних продуктів свідчить про важливу роль організації експорту органічної продукції до країн Європейського Союзу. У сучасних умовах розвитку даного виду економічної діяльності важливим є зменшення ймовірності виникнення ризиків, які можуть перешкоджати подальшому виходу вітчизняних виробників органічної продукції на європейський та світовий ринки. У статті розглянуто особливості застосування інструментів ризик менеджменту при організації експорту органічної продукції вітчизняними виробниками. Проведено аналіз останніх наукових досліджень сфери органічного виробництва та прикладних аспектів застосування ризик-менеджменту. Проаналізовано статистичні дані, які відображають позитивну динаміку експорту українськими виробниками органічної продукції до країн Європейського Союзу. Визначено ключові інструменти ризик-менеджменту, які на думку авторів доцільно застосовувати при експортуванні органічної продукції до країн ЄС, а саме: необхідність чіткого дотримання вимог щодо зберігання, транспортування, обробки органічної продукції та оцінювання ризиків, пов’язаних з органічною продукцією постанови комісії (ЄС) №889/2008, використання в угодах валютного застереження, способів запобігання ризикам вантажних перевезень автомобільним, морським, річковим та залізничним транспортом, залучення до сертифікації продукції виключно органів сертифікації, включених в перелік, визнаних Європейською Комісією для надання послуг контролю в Україні.

Біографії авторів

І.І. Дідович , НЛТУ України

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та маркетингу

Ю.В. Полякова , Львівський торговельно-економічний університет, ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України”

доктор економічних наук, доцент, професор кафедри міжнародних економічних відносин, старший науковий співробітник

З.А. Атаманчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

З.Я. Макогін , Львівський національний університет імені Івана Франка

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної безпеки та стратегічних
студій

Посилання

Камінський В. Органічне землеробство - шлях до продовольчої безпеки. Віче. 2014. № 9. С. 58-61. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2014_9_34 (дата звернення: 01.04.2023).

Артеменко Л.Б. Європейський досвід державної підтримки органічного виробництва у контексті забезпечення продовольчої безпеки України. Агросвіт. 2019. № 9. С. 46-52. URL: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2019.9.46 (дата звернення: 19.03.2023).

Міняйло О., Нестерець А. Конкурентне середовище органічних продуктів за умов глобалізації. Євроінтеграція України та економічна безпека. 2020. Вип. 2 (25). C. 195–203.

Дія. Бізнес. Експортний напрям. Каталог українських експортерів органічної продукції 2022. URL: https://export.gov.ua/684-katalog_ukrainskikh_eksporteriv_organichnoi_produktsii. (дата звернення: 07.04.2023).

Урядовий портал. URL: www.kmu.gov.ua/news/popry-viinu-ukraina-eksportuvala-do-ies-ta-shveitsarii-na-13-bilshe-orhanichnoi-produktsii-anizh-u-2021-mu-rotsi-taras-vysotskyi (дата звернення: 09.04.2023).

Дія. Бізнес. Запустили дашборд щодо експорту української органічної продукції. URL: https://business.diia.gov.ua/cases/eksport/zapustili-dasbord-sodo-eksportu-ukrainskoi-organicnoi-produkcii (дата звернення: 09.04.2023).

Чичкало-Кондрацька І.Б., Новицька І.В. Світовий досвід просування органічної продукції. Ефективна економіка. 2018. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6104 (дата звернення: 11.04.2023).

Komelina Olha Перспективи розвитку ринку органічного виробництва в Україні / Olha Komelina, Volodymyr Hryshko, Maryna Leha. Науковий журнал «Економіка і регіон». Полтава: ПНТУ, 2021. Т. (3(82). С. 6-14.

Мостенська Т.Л., Скопенко Н.С. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. №3(7), 2010. С.72-79.

Volynets, I. 2016. The Оrganization of Risk Management at the Enterprise. Economic journal of Lesya Ukrainka Volyn National University. 2, 6 (Jul. 2016), 51–55.

Ксенія Гулієва, Торальф Ріхтер. Настанови щодо управління ризиками під час післяврожайної обробки, зберігання та транспортування органічної продукції. 2018. Економічні науки. URL: https://templates.organicstandard.ua/loads/Documents. (дата звернення: 01.04.2023).

Постанова комісії (ЄС) №889/2008 від 5 вересня 2008 р. Детальні правила щодо органічного виробництва, маркування і контролю для впровадження Постанови Ради (ЄС) №834/2007 стосовно органічного виробництва і маркування органічних продуктів. URL: https://organicstandard.ua/files/standards/ua/ec/EC_Reg_889_2008_Implementing_Rules_UA.pdf (дата звернення: 07.04.2023).

Тарельник Н.В. Класифікація ризиків під час вантажних перевезень автомобільним транспортом. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2021. № 4. С. 92-98.

Agroportal. Уряд покриє ризики для судноплавних та залізничних перевізників/. URL: https://agroportal.ua/news/finansy/uryad-pokriye-riziki-dlya-sudnoplavnih-ta-zaliznichnih-pereviznikiv (дата звернення: 12.04.2023).

Список міжнародно акредитованих органів сертифікації (органічне виробництво та обіг органічної продукції), включених до офіційного Переліку затвердженого Комісією ЄC (Регламент (ЄС) №1235/20081 від 08.12.2008), останнє оновлення Регламенту (ЄС) № 2021/4612 від 16.03.2021). URL: https://organicinfo.ua/wp-content/uploads/2020/01/Certification-bodies-Ukraine_EU-Regulation-1235_updated_2021.pdf/.(дата звернення: 21.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті