Розвиток системи страхування кредитних ризиків банків

Автор(и)

  • В. В. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Н. І. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.8

Ключові слова:

фінансова стійкість; нормативи кредитних ризиків банків; регулювання ризиків; рівень кредитних ризиків; система страхування; форми страхового захисту

Анотація

У статті розглянуто нормативи кредитних ризиків банків, що встановлюються Національним банком України і є обов’язковими для виконання: максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), великих кредитних ризиків (Н8), максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними з банком особами (Н9). Проаналізовано в динаміці з 2018 року по 2022 рік вище зазначені  нормативи, з’ясовано причини та наслідки, а також їх вплив на діяльність банків, довіру клієнтів, фінансову стабільність банківської системи України. Встановлено, кредитні ризики є основними ризиками, з якими стикаються вітчизняні банки, тому наявність ефективної системи регулювання та контролю НБУ кредитних ризиків є важливим компонентом фінансової стійкості банків. Обґрунтовано необхідність впровадження певних обмежень, окремих заборон на операції банків, а також внесення змін у нормативну базу з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності банківської системи України. З'ясовано, причини недостатнього використання системи страхування кредитних ризиів, доведено, що розвиток страхування кредитних операцій є одним із шляхів зниження банківських ризиків. Представлено власне бачення форм страхового захисту в сучасних умовах ринкової економіки.

Біографії авторів

В. В. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

Н. І. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Макаренко Ю. П., Бобиль В. В. Управління фінансовими ризиками банків: монографія, за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. П. Макаренко. Дніпропетровськ: Герда , 2014. 266 с.

Єпіфанов А. О., Васильєва Т.А., Козьменко С. М., та ін. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах, за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. 299 с.

Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г. Т. Управління банківськими ризиками: навч. посіб., за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. К. : КНЕУ, 2007. 600 с.

Кришталь Г. О. Управління фінансовими ризиками комерційних банків. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2015. № 1. С. 179–184.

Христенко О. В., Федій О. В. Теоретичні основи системи управління ризиками в діяльності банку. Фінансовий простір. 2018. № 2. С. 161-169.

Дзюблюк, О.В., Михайлюк Р.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія. Тернопіль, 2009. 257 с.

Пірог В. В. Вплив ризиків на фінансову стійкість комерційного банку. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 2. С. 173-178.

Вовк В. Я., Дмитрик Ю. В. Забезпечення фінансової стійкості банківської системи в умовах кризи. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2011. № 2. С. 43

Cebenoyan S., Strahan P. Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks. Journal of Banking and Finance. 2004. № 28. Р. 19–43.

Duffie D. Innovations in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability. Stanford University, Draft: July 2, 2007. 47 р.

Jorion, P. Risk management lessons from the credit crisis. European Financial Management, 2009. №15 (5), P. 923–933.

Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Handbook of the fundamentals of financial decision making, 2013. Part I. P. 99–127.

Hillson D., Murray-Webster R. Understanding and Managing Risk Attitude. Gower Publishing, Ltd., 2007. 302 p.

Schnatterly, K., Clark, B. B., Howe, J., & DeVaughn, M. L. (2018). Regulatory and governance impacts on bank risk-taking. Risk Management, 2018. №1. P. 1–24.

Caiazza, S., Cotugno, M., Fiordelisi, F., & Stefanelli, V. The spillover effect of enforcement actions on bank risk-taking. Journal of Banking & Finance, 2018. №91. P. 146–159.

Регулювання діяльності комерційних банків за допомогою економічних нормативів. Бібліотека BukLib.net. URL: https://buklib.net/books/25156/ (дата звернення: 13.04.2023)

Кудіна В. Г. Класифікація ризиків у банківській сфері: теорія та практика. URL: http://masters.donntu.ru/2013/iem/voloxina/library/kudina.pdf (дата звернення: 14.04. 2023)

Значення економічних нормативів в цілому по системі. Офіційний сайт Національного банку України. URL: https://bank.gov.ua/files/stat/Ratios_Banks_2023-02-01.xlsx (дата звернення: 12.04.2023)

Страхування кредитних ризиків. URL: file:///C:/Users/Us/Downloads/27.pdf (дата звернення: 13.06.2023)

Страхування кредитного ризику комерційних банків. URL: https://forinsurer.com/public/02/11/26/124 (дата звернення: 13.06.2023)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті