Механізм управління розвитком кластерів в Україні як особливою формою бізнес-спільнот

Автор(и)

  • А. В. Карпенко Національний університет «Запорізька політехніка», ГС «Запорізький кластер «ІАМ»
  • Н. М. Карпенко Національний університет «Запорізька політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.6

Ключові слова:

кластер; бізнес-спільнота; управління; синергетичний ефект; кооперація; людський капітал; конкуренція; дигіталізація; інновації

Анотація

У статті розкрито роль кластерів як особливої форми бізнес-спільнот. Узагальнено особливості створення та розвитку економічних кластерів України в умовах війни з росією. Визначено основні риси сучасного економічного кластеру (група підприємств, територіальна концентрація, спеціалізований орган управління, організації кластерної інфраструктури, коопераційні відносини, «м’які» конкурентні відносини, спільні інноваційні та інвестиційні проєкти, синергетичний ефект) та охарактеризовано їх на прикладі Запорізького кластера «ІАМ». Проаналізовано інституціонально-інституційне забезпечення діяльності економічних кластерів України. Досліджено джерела отримання синергетичного ефекту у межах діяльності Запорізького кластера «ІАМ», його структуру та концепцію розвитку. Здійснено узагальнюючу класифікацію розвитку економічних кластерів за такими видами проблем (військово-політичні, інституціонально-інституційні, інвестиційні, інноваційні, екологічні та ін.). Визначено низку власних проблем кластерів, пов’язаних з управлінсько-організаційною та виробничою діяльністю.
Обгрунтовано важливість подальшого розвитку економічних кластерів і впровадження кластерного підходу в економіці України для відродження виробництва, зруйнованої інфраструктури, логістичних мереж, національної енергетичної системи тощо, а також розвитку людського капіталу та регіональних інноваційних екосистем.

Біографії авторів

А. В. Карпенко , Національний університет «Запорізька політехніка», ГС «Запорізький кластер «ІАМ»

доктор економічних наук професор, професор кафедри економіки та митної справи, директор

Н. М. Карпенко , Національний університет «Запорізька політехніка»

кандидат наук з державного управління доцент, доцент кафедри економіки та митної справи

Посилання

Шипоша В., Трушкіна Н., Уткін В. Сутнісна характеристика кластерних структур промислових регіонів у національному господарстві України. Věda a perspektivy. 2022. № 9(16). С. 79-99.

Карпенко А., Гурбик Ю., Карпенко Н. Генезис кластерної теорії в економічній науці. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2021. Вип. 26. С. 4-16.

Porter M. E. The competitive advantage of nations. Kindle Edition : Free Press 1998. 896 p.

Запорізький кластер «ІАМ». URL: https://www.iamcluster.zp.ua (дата звернення 10.05.2023).

Porter M. E. On Competition. Boston: Harvard Business School Press.1998. 485 p.

Ковальчук В.А. Сутність поняття кластерного механізму. Економічний вісник Донбасу. 2013. № 3 (33). С. 202-206.

Про зайнятість населення: Закон України від 05.07.2012 № 5067-VI / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17?find=1&text=кластерів#Text (дата звернення: 11.05.2023).

Господарський кодекс України від 16.01.2003. № 436-IV/ Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text (дата звернення: 11.05.2023).

Самборський О. В., Гласов П. В. Сучасна кластерна політика України: проблеми та перспективи. Агросвіт. 2021. № 11. С. 57-64.

Проєкт національної програми кластерного розвитку до 2027 // Український кластерний альянс. URL: https://www.clusters.org.ua/blog-single/proyekt-naczionalnoyi-programy-klasternogo-rozvytku-do-2027/# (дата звернення: 04.05.2023).

Karpenko A. V., Sevast’yanov R. V. Development trends of the cluster movement in the economy of Ukraine. Економічний вісник державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет”. 2022. № 2. C. 144-157.

Rosenfeld S.A. Industrial-strength strategies: regional business clusters and public policy. Washington: The Aspen Institute Community Strategies Group. 1995.150 p.

Програма Експорту – Інтернаціоналізації для промислових та хайтек секторів. Український кластерний альянс. URL: https://www.clusters.org.ua/blog-single/programa-eksportu-internacionalizacii/ (дата звернення: 05.05.2023).

Ґудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні. Ефективна економіка. 2015. № 2. URL: http:// www. economy. nayka. com. ua/?op=1&z=4231 (дата звернення: 12.05.2023).

Амоша О. І., Трушкіна Н. В., Шипоша В. А. Механізм формування та управління розвитком бізнес-інтегрованих структур у східних регіонах України. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 3(65). С. 4-23.

Задоя О. А. Кластеризація: проблеми поєднання європейського досвіду з українськими реаліями. Європейський вектор економічного розвитку. 2020. № 1 (28). С.59-67.

Інструменти промоції Індустрії 4.0 – базовий цикл для регіонів. Український кластерний альянс. URL: https://www.clusters.org.ua/klasterni-politiki-ta-programi/instrumenti-promocii-іndustrii-4-0/ (дата звернення: 13.05.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті