Людиноорієнтована модель безпеки в контексті попередження ризиків та конфліктів у соціальній, трудовій, підприємницькій сферах

Автор(и)

  • Л.В. Шаульська Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • І.Н. Щерб Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.2.5

Ключові слова:

безпека; людиноорієнтована модель; управлінська система; конфлікти; ризики; соціально-трудові відносини; підприємницька сфера; соціально-трудова сфера; економічна поведінка; потреби; інтереси; розвиток

Анотація

В статті розглянуто особливості побудови людиноорієнтованої моделі безпеки, що враховує можливості попередження ризиків та конфліктів у соціальній, трудовій та підприємницькій сферах. Визначено базові передумови трансформації безпекової політики з огляду на впровадження людиноорієнтованого концепту; на цій основі окреслено напрями розширення фокусу системи економічної безпеки. Досліджено ключові засади розвитку соціальної ерозії у світовому та українському суспільстві внаслідок дії кризових явищ останніх років (пандемія, війна), категоризовано причини та способи попередження соціальних і трудових конфліктів, успішні практики у сфері підприємництва. Охарактеризовано роль економічно безпечної поведінки працівників у зниженні загроз економічної безпеки підприємства, а також можливості й основні елементи забезпечення її набуття у трудовому колективі. Розмежовано ключові драйвери та загрози економічної безпеки на приватному рівні, що дозволяють сформувати екосистему попередження загрози конфліктів, їх виникнення й нарощення у контексті проактивного моніторингу й регулювання. Запропоновано розширення зон відповідальності суб’єктів управління, що враховують необхідність переорієнтації моделі управління економічною безпекою на людину, постановку людських потреб у центр безпекової політики. Структуровано зміст діяльності суб’єктів управління та окреслено механізм забезпечення проактивного підходу при оцінюванні та опрацюванні ризиків економічної безпеки, критерії оцінювання профілів ризиків за ступенем ймовірності/критичності.

Біографії авторів

Л.В. Шаульська , Київський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства

І.Н. Щерб , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант

Посилання

Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: колективна монографія / за ред. Я.Я. Пушака та Я.С. Піцура. Львів: Ліга-Прес, 2017. 368 с.

Ареф'єва О. В. Інноваційні імперативи формування економічної безпеки машинобудівних підприємств. Проблеми системного підходу в економіці, 2014. Вип. 50. С. 132-142. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_2014_50_21 (дата звернення: 21.03.2023)

Голіков І. В. Сутність та еволюція поняття економічна безпека. Проблеми економіки, 2014. № 1. С. 309-314. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2014_1_47 (дата звернення: 10.03.2023)

ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ»), наказ від 29.11.2018 № 446. 23 с.

Звєряков М. І. Глобалізація і деіндустріалізація: зміст, суперечності та способи їх розв’язання. Економіка України. 2017. №11. С.3-16.

Козаченко Г. В., Адаменко Т. М. Економічна безпека підприємства: аналіз наявних визначень. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки, 2015. № 1(1). С. 69-79.

Конфлікти в часи війни: як з ними можна працювати. Онлайн-платформа LB.ua. Блог Національної платформи стайкості та згуртованості. URL: https://lb.ua/blog/npsz/559462_konflikti_chasi_viyni_yak_z_mozhna.html (дата звернення: 08.03.2023)

Ляшенко О. М. Пірамідальне оцінювання ієрархії економічної безпеки. Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення: праці наук.-практ. семінару з міжнародною участю (21-22 жовт. 2010) відп. ред. Письменний Є. М., Караєва Н. В., Черкаси: вид. Чабаненко Ю. А., 2010. 406 с.

Мельник А. Ф. Сучасні виклики регіонального розвитку: загрози економічній безпеці. Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2017. Вип. 1. С. 39-51.

Незалежна аналітична платформа Вокс Україна. Офіційний сайт. URL: https://voxukraine.org/category/ekonomika-uk (дата звернення: 09.04.2023)

Наумов С. Як український бізнес виживає під час війни. Інформаційний портал «Економічна правда». Офіційний сайт. URL: https://www.epravda.com.ua/columns/2023/03/6/697711/ (дата звернення: 10.04.2023)

Споживацькі настрої українців після повномасштабного вторгнення. Deloitte Survey. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ua/Documents/consumer-business/Deloitte-Survey-2022-Consumer-sentiment-during-the-war.pdf (дата звернення: 15.04.2023)

Федерація професійних спілок України. Соціальний діалог та колективно-договірне реглювання. Офційний портал. URL: https://www.fpsu.org.ua/napryamki-diyalnosti/sotsialnij-dialog-ta-kolektivno-dogovirne-regulyuvannya.html (дата звернення: 16.04.2023)

Щерб І. Імплементація людиноорієнтованого підходу в систему забезпечення економічної безпеки країни. Економіка і організація управління. №3 (43). 2021. С. 204-219.

Щерб І. Ключові маркери складових економічної безпеки держави. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. №25 (2020). С. 56-65.

Augutis J., Krikštolaitis R., Martišauskas L., Ušpuras E., & Žutautaitė I. Energetinio saugumo tyrimų raida Lietuvoje. ENERGETIKA, 2016. Vol. 62, Nr. 4, p. 232 - 246.

Bloom, D., Mahal, A., Rosenberg, L., & Sevilla, J. Economic security arrangements in the context of population ageing in India. Social security and the challenge of demographic change, 2010. Vol. 63, Nr. 3-4, p. 59-89.

Co-design isn’t new. Spoiler alert it’s over 40 years old. URL: https://szczpanks.medium.com/ (дата звернення: 16.04.2023)

Economic security : neglected dimension of national security? Center for Strategic Conferencing, Institute for National Strategic Studies. Washington DC. 2011. 130 p.

Edwards K. A., Murphy G. Addressing Economic Insecurity in the U.S. Retrieved March 10, 2023, from: https://www.nasi.org/research/economic-security/the-four-pillars-of-economic-security/ (дата звернення: 10.02.2023)

Franki V., Viskovic A. Energy security, policy and technology in South East Europe: externalities and asymmetric investment incentives. Energy Policy, 2015. Vol. 105, pp. 562-570.

Goldthau, A., & Keating, M. The International Political Economy of Energy and Natural Resources. Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing, 2018.

ISO 9241-210: 2019: Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centered design for interactive systems. URL: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-210:ed-2:v1:en (дата звернення: 11.02.2023)

Krause K., Theorizing security, state formation and the “Third World” in the post-Cold War world. Review of International Studies, Volume 24, Issue 1, January 1998, p. 126.

Popescu M. F. The Economics and Finance of Energy Security. 22nd International Economic Conference – “Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional Interdependencies”, IECS 2015. Procedia Economics and Finance, Vol. 27. pp. 467-473.

Shaulska L., Yakymova N., Krymova M. Innovative employment in the structure of the modern labor market. European journal of transformation studies. 2020. Vol. 8. №1. pp. 79-92

Siregar I., Zulkarnain. The Relationship be-tween Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review. International Journal of Arts and Humanities Studies, 2020. 2(1), pp. 9-16

Tamošiūnienė R., & Munteanu C. Modern Approaches in Quantifying Economic Security. Case Sudy of Estonia, Latvia, Lithuania and Republic of Moldova. Journal of Security and Sustainability Issues. International Entrepreneurial Perspectives and Innovative. Outcomes, 2015. 4, pp. 596-610.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-16

Номер

Розділ

Статті