Достатність освітнього потенціалу для забезпечення кадрових потреб розвитку ІТ-сфери та відновлення на цьому підґрунті економіки України

Автор(и)

  • О.Ю. Марченко Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.20

Ключові слова:

ІТ-сфера; розвиток; кадровий потенціал; Україна; освіта; ринок праці

Анотація

Висвітлено основні причини, що визначають актуальність розвитку ІТ-сфери в Україні в останні роки. Проаналізовано стан кадрового забезпечення розвитку ІТ-сфери в країні, перелічено основні причини кадрового голоду. Охарактеризовано сервіси пошуку роботи та їх залученість до покриття кадрової потреби у ІТ-сфері в Україні. Проаналізовано структуру заяв кандидатів на вакантні посади за категоріями робіт за даними сервісу work.ua. Проаналізовано структуру заяв роботодавців на вакантні посади за категоріями робіт за даними сервісу work.ua. Здійснено порівняння пропонованого роботодавцями рівня оплати праці фахівців у розрізі професій в межах категорії ІТ, комп’ютери, Інтернет за даними сервісу work.ua. Проаналізовано розподіл здобувачів вищої освіти в Україні за 12 галуззю знань «Інформаційні технології» в межах спеціальностей за освітніми рівнями та кількість закладів освіти, в яких ведеться підготовка ІТ-фахівців. Оцінено розподіл кількості закладів вищої освіти, які здійснюють підготовку ІТ-фахівців у розрізі за містами України. Проаналізовано потенційні можливості та визначено дієві інструменти для збільшення обсягу пропозиції праці компетентних ІТ-фахівців на українському ринку праці.

Біографія автора

О.Ю. Марченко , Черкаський державний технологічний університет

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Малихін О.В., Ярмольчук Т.М. Актуальні стратегії навчання у професійній підготовці фахівців з інформаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020. Т. 76, №2. С. 43-57.

Потапчук Т. Професійна підготовка майбутнього фахівця з інформаційно-комунікативних технологій у закладі вищої освіти. Інноватика у вихованні. 2020. Вип. 11(1). С. 45-51.

Мельничук Ю.Є. Застосування елементів штучного інтелекту у процесі підготовки фахівців з інформаційних технологій. Фізико-математична освіта. 2019. Вип. 2. С. 94-98.

Гуржій А.М., Глазунова О.Г., Волошина Т.В., Корольчук В.І., Якобчук О.В. Хмарні ресурси та сервіси для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: критерії добору, приклади використання. Інформаційні технології в освіті. 2019. Вип. 3. С. 7-28.

Лозинська Л.Ф., Липченко Т.С., Усик Л.М. Вплив дистанційної форми вивчення англійської мови на професійну підготовку фахівців з інформаційних технологій. Інноваційна педагогіка. 2021. Вип. 39. С. 175-178.

Бондаренко З., Кирилащук С., Черноволик Г. Базова роль вищої математики в підготовці майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2021. № 3. С. 80-90.

Плахотнікова Л.О., Іртлач М.О., Булах Т.М. Кон’юнктура та особливості ринку праці інформаційно-комунікаційних технологій в Україні: маркетинговий аспект. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1. С. 85-91.

Лебедєв Д., Самоходський І. Аналіз ІТ-освіти у вишах України. Лютий 2021 р. Офіс ефективного регулювання BRDO. URL: https://brdo.com.ua/wp-content/uploads/2021/02/Analiz_IT_osvity_u_vyshah_Ukrai-ny_Print.pdf.

Підгайна Є. IT-ринок праці в цифрах: наскільки зросли зарплати й попит на фахівців. Mind. URL: https://mind.ua/publications/20219594-it-rinok-praci-v-cifrah-naskilki-zrosli-zarplati-j-popit-na-fahivciv.

work.ua. URL: https://www.work.ua/ru/jobs-it/.

Які зарплати отримують ІТ-фахівці за кордоном? URL: https://zakordon.24tv.ua/yaki-sumi-otrimuyut-it-fahivtsi-za-kordonom_n1703701.

robota.ua NOW Віддалена робота. URL: https://t.me/robotaua_now_bot.

UA Talents. URL: https://www.uatalents.com/.

EASE Work. URL: https://work.it-ease.com/vacancies/.

rabota.ua. URL: https://rabota.ua/ua.

Тренди jobs.dou.ua. URL: https://jobs.dou.ua/trends/.

Середня заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL: https://ukrstat.gov.ua/.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 29 квітня 2015 р. №266. URL: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/101-perelik-galuzej-znan-i-spetsialnostej.

Інформаційна система Конкурс. Вступна компанія 2021-2022 рр. URL: http://www.vstup.info.

Реєстр суб'єктів освітньої діяльності. Єдина державна електронна база з питань освіти. URL: https://info.edbo.gov.ua/.

Ми можемо втратити 5 млн людей. Інтерв’ю з демографінею Еллою Лібановою. Суспільне Новини. URL: https://suspilne.media/257015-mi-mozemo-vtratiti-5-mln-ludej-demografina-ella-libanova/.

Україна 2022: як не втратити свій шанс стати сильною державою. Ukrainian Institute for the Future. 2022. 114 p. URL: https://drive.google.com/file/d/1bVEYJ4Zgj3f8XPHh1C2h99TvfLOh2snh/view/.

Захарова О.В., Грузд А.В. Підвищення якості послуг вищої освіти за допомогою гейміфікації. Наукові праці Кіровоградського національного технологічного університету. Економічні науки. Зб. наук. праць. Кіровоград: ЦНТУ, 2017. №32. С. 113-122.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті