№ 3(35) (2019)

DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2307-2318.2019.3

Зміст

Інформація про журнал

© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF
© Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019
PDF

Статті

E. Dudko, S. Savenko
6-17
L. Sytnyk
PDF
18-29
I.G. Hevlych, A.V. Babii
PDF
30-38
M.O. Zhytar, O.A. Sosnovska
PDF
39-50
V. Volkova, S. Ispaniuk
PDF
51-58
S. Kozlovskyi, A. Nepytaliuk
PDF
59-69
L. Pankova
PDF
70-81
О. Fominа, L. Prodanova
PDF
82-91
I. Sivitskaya, A. Sinichenko
PDF
92-100
I. Banzeliuk
PDF
101-110
N. Hutsulyak
PDF
111-118
N. Burkina
119-126
N. Volkova, A. Zolotar
127-139
O. Doronina, N. Kolos
PDF
140-145
V. Lymar, O. Gumeniuk
146-154