Економіка і організація управління

Наукова спрямованість журналу – теоретико-методологічні та прикладні аспекти дослідження актуальних проблем економіки (макро-, мезо- та мікрорівні), науково-методологічні засади організації управління, сучасні аспекти управлінської діяльності у сфері виробництва, людських ресурсів, маркетингу тощо.

Видання внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.).

Видання включено до закордонних і національних реферативни та наукометричних баз даних: Google Scholar з 2016 року; CrossRef з 2018 року; Репозиторій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з 2016 року

Звертаємо Вашу увагу, що починаючи з випуску №3 за 2018 р. кожній статті, розміщеній у паперовому та електронному варіантах журналу, привласнюється  ідентифікатор DOI.

Контакти редакції:
ecoman-period.div@donnu.edu.ua

ISSN 2307-2318 (Print)

ISSN 2707-9899 (Online)

Анонси

 

Шановні колеги!

 

Запрошуємо до публікації у науковому журналі «Економіка і організація управління», що видається економічним факультетом Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Вартість публікації – 300 грн. (реквізити для оплати висилаються авторам після того, як прийнято рішення про публікацію статті)

Вимоги до оформлення статей:
http://jeou.donnu.edu.ua/about/submissions#authorGuidelines

 Контакти редакції:

ecoman-period.div@donnu.edu.ua

Дороніна Ольга Анатоліївна, тел.050-268-01-70.

Рязанов Микола, тел. 099-971-23-49

 
Опубліковано: 2020-01-10
 
Більше анонсів...