Моніторинг поведінкових моделей суб’єктів ринку праці в системі інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики

Автор(и)

  • Н.С. Якимова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.24

Ключові слова:

поведінкові моделі; ринок праці; державна політика; методологія; алгоритм; моніторинг; інформаційно-аналітичне забезпечення

Анотація

У статті запропоновано методологію визначення поведінкових моделей суб’єктів ринку праці та забезпечення їх моніторингу в системі інформаційно-аналітичного забезпечення державної політики. Розроблено алгоритм визначення, типологізації та регулювання поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, що складається з наступних етапів: проведення дослідження поведінкових моделей суб’єктів ринку праці з метою виявлення їх видів та типів, визначення чинників впливу на їх формування та розвиток; групування чинників, що найбільш істотно впливають на формування та розвиток поведінкових моделей суб’єктів ринку праці; виділення факторів, які визначають особливості поведінкових моделей суб’єктів ринку праці, та характерних ознак, що їм притаманні; виявлення та систематизація критеріїв віднесення до певного типу поведінкових моделей суб’єктів ринку праці; розробка методичних основ створення комплексної системи оцінки наявних на ринку праці поведінкових моделей його суб’єктів; аналіз поточної ситуації на ринку праці та прогнозування її розвитку у короткостроковій і довгостроковій перспективі для своєчасного виявлення та коригування існуючих поведінкових моделей суб’єктів ринку праці; забезпечення передумов для стимулювання розвитку та поширення ефективних поведінкових моделей суб’єктів ринку праці; моніторинг змін типів та видів поведінкових моделей суб’єктів ринку праці з метою своєчасного виявлення, ідентифікації та підтримки з боку держави та бізнесу.

Біографія автора

Н.С. Якимова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Безгін К. С., Ушкальов В. В. Поведінкова економіка: епістемічний поворот у трактуванні раціональності. Економіка України. 2019. №7-8 (692-693). С. 3-15.

Беккер Г.С. Экономический анализ и человеческое поведение. Thesis. Теория и история экономических и социальных институтов и систем. 1993. Т. 1, Вып. 1. С. 24-38.

Заславская Т. Поведение массовых общественных групп как фактор трансформации общества. Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. №6. С. 13-19.

Tversky A., Kahneman D. Rational Choice and the Framing of Decisions. The Journal of Business. 1986. Vol. 59, № 4. Part 2. P. 251–278.

Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку (кол. моногр.) / за ред. Е.М. Лібанової; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. К., 2016. 328 с.

Петрова І.Л., Близнюк В.В. Основні тенденції розвитку вітчизняного ринку праці: нові виклики та імперативи розвитку. Український ринок праці: імперативи та можливості змін: кол. монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В. Близнюк; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2018. С. 8-27.

Пікетті Т. Капітал у XXI столітті. К.: Наш Формат, 2016. 696 с.

Семикіна М.В., Пасєка А.С. Ринок праці України: тенденції та особливості розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2016. № 5(1). С. 165-170.

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992.

Шаульська Л. В. Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2015. Вип. 2(1). С. 120-128.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Номер

Розділ

Статті