Соціально-економічні детермінанти розвитку людського потенціалу територій: теоретичний та прикладний аспект

Автор(и)

  • О.В. Томчук Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.23

Ключові слова:

соціально-економічні детермінанти розвитку людського потенціалу; людський потенціал територій; концепція людського розвитку; теорії економічного зростання

Анотація

Статтю присвячено аналізу теоретико-методологічних підходів до визначення соціально-економічних детермінант розвитку людського потенціалу територій з позицій сучасної людиноцентрованої концепції економічного і регіонального зростання. Проаналізовано взаємозв’язок сучасних теорій економічного зростання та теорій просторового розвитку з розвитком людського потенціалу територій (регіонів), на основі яких обґрунтовано соціально-економічні детермінанти розвитку людського потенціалу, які визначають потребу, умови і параметри його формування. Відокремлено низку показників їх оцінювання і вимірювання, що згруповано у чотири блоки показників (економічний та просторовий розвиток, рівень добробуту, розвиток знаннєвої та креативної економіки), здійснено їх теоретико-методологічне обгрунтування. З метою апробації пропонованого підходу проведено компаративний аналіз і оцінку соціальноекономічних детермінант розвитку людського потенціалу обраних за типовими ознаками регіонів. На основі результатів розрахунку загального індексу соціальноекономічних детермінант розвитку людського потенціалу регіону виявлено проблемні сфери, регулювання яких потребує підвищеної уваги регіональних органів влади в контексті розробки і удосконалення стратегічних програм регіонального розвитку.

Біографія автора

О.В. Томчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Romer P.M. Increasing Returns and Long-Run Growth. Journal of Political Economy, 94, October, 1986. pp.1002-1037. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/261420

Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, July, 1988. pp. 3-42. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7

Hausmann R., Klinger B. (2007). The structure of the product space and the evolution of comparative advantage. CID Working Paper, No. 146

Knowledge-based Economy. OECD. GD. Paris, 1996. 49 p.

Lundvall B.-Å., Bоrras S. The globalising learning economy: Implications for innovation policy, DG XII, European Commission. Bruxelles, 1998.

Storper М. Agglomeration, Trade, And Spatial Development: Bringing Dynamics Back In. Journal of Regional Science, Wiley Blackwell, 2010. Vol. 50 (1). P. 313-342.

Китинг М. Новый регионализм в Западной Европе / пер. с англ. А. Смирнова. М.: Логос, 2003. № 6 (40). С. 67-116.

Rodríguez-Pose A. Is fiscal decentralization harmful for economic growth? Evidence from the OECD countries. Journal of Economic Geography, Oxford University Press. 2011. Vol. 11 (4), July. P. 619-643.

Friedman J. Urbaniezention Planing and Naitional Development. Beverly Hills, London, 1973.

Perroux F. Note on the Concept of Growth Poles. Regional Economics: Theory and Practice ; [edited by David McKee, Robert Dean, William Leahy]. NY: The Free Press, 1970. P. 93-103.

Шмидт А. В., Антонюк В. С., Франчини А. Городские агломерации в региональном развитии: теоретические, методические и прикладные аспекты. Экономика региона. 2016. Т. 12, вып. 3. С. 776-789.

Beyond Growth. The Economics of Sustainable Development. Herman E. Daly. Beacon Press, 1996. 253 p.

Крапивний І. В., Прокопенко О. В., Школа В. Ю. Концептуальні моделі економіки знань. Механізм регулювання економіки, 2015, № 1, с. 55-67.

Лошковська, Х. С. Тенденції розвитку креативності в контексті міжнародного бізнесу. Ефективна економіка, №3, 2014. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2860.

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67.

Шваб К. Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію. Переклад з англ. Харків, 2019, 416 с.

Іванова О. Ю. Фактори саморозвитку регіонів в умовах трансформаційних перетворень. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 13. Частина 3. 2015, с. 95-98

Jacobs J. The Economy of Cities. New York: Randon House, 1970. 288 p.

Evans A. W. Urban Economics (an introduction). Oxford: Publishers, 1992. 203 p.

Коритько Т.Ю. Формування організаційно-економічного механізму сталого розвитку регіону. Економіка і регіон. 2012. № 6(37). С. 25-29.

Бурик З.М. Формування концепції сталого розвитку регіону. Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування. 2014, № 1.

Концепція сталого розвитку населених пунктів. Схвалено Постановою Верховної Ради України від 24 грудня 1999 року N 1359-XIV. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1359-14

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Номер

Розділ

Статті