Соціальне підприємництво: теоретичні та практичні аспекти

Автор(и)

  • Г.О. Швець ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.21

Ключові слова:

соціальне підприємництво; організаційно-правові форми; вразливі категорії населення; соціальна місія; благодійні організації; традиційний бізнес

Анотація

У статті визначено історичну ретроспективу виникнення соціального підприємництва. Наведено та охарактеризовано підходи щодо визначення поняття «соціальне підприємництво», а саме: широкий, комбінований, інноваційний, проблемноорієнтований. Представлено авторське визначення сутності категорії «соціальне підприємництво». Перелічено основні види діяльності соціальних підприємств, відповідно трьом секторам національної економіки: державного, бізнесу та третього сектору. Розкрито основні відмінності соціального підприємництва від благодійної організації та традиційного бізнесу. Наведено ключові характеристики організацій, які займаються соціальним підприємництвом. Визначено сучасні тенденції розвитку зарубіжного соціального підприємництва. Проаналізовано динаміку кількості соціальних підприємств в Україні. Представлено основні організаційно-правові форми функціонування соціальних підприємств в Україні. Розкрито основні види діяльності соціального підприємництва в Україні. Проаналізовано питання важкості заснування вітчизняного соціального підприємництва. Наведено сучасні проблеми та перешкоди у соціальному підприємництві. Визначено напрями, які сприяють розвитку соціального підприємництва.

Біографія автора

Г.О. Швець , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.філол.н., доцент кафедри економічної теорії та підприємництва

Посилання

The Institute for Social Entrepreneurs. Evolution of the social enterprise industry: A chronology of key events [Electronic resource]. — 2008. — Mode of access: http://socialent.org/documents/

Кожемяченко О.О. Соціальне підприємництво: світовий досвід та практичні аспекти становлення в Україні / О.О. Кожемяченко, О.С. Солосіч, М.О. Голуб // Сучасні проблеми економіки і підприємництва. – 2018. – Вип. 21. – С.140-149.

Соціальне підприємництво: від ідеї до суспільних змін. Посібник / Свинчук А.А., Корнецький А.О., Гончарова М.А., Назарук В.Я., Гусак Н.Є., Туманова А.А. – К: ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2017. – 188 с.

Соціальне підприємництво як неоціненна необхідність для України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://voxukraine.org/uk/sotsialne-pidpryemnytstvo-yakneotsinenna-neobhidnist-dlya-ukrainy-ua/

Лункіна Т.І. Особливості розвитку соціального підприємництва: закордонний досвід / Т.І. Лункіна, Г.Ю. Іваненко // Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2019. № 15 (2019). – С. 142-147. – Режим доступу: https://modecon.mnau.edu.ua/issue/15-2019/lunkyna.pdf

Толства А. розвиток соціального підприємництва в україні: проблеми та можливості / А. Толстова, С. Сергієнко // Вісник економіки, транспорту і промисловості. – 2018. - № 62. – С. 384-391.

Соціальне підприємництво в Україні: Економіко-правовий аналіз [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020- 11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf

Звіт Європейської комісії «Соціальні підприємства та їхні екосистеми в Європі» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.euricse.eu/social-enterprises-andtheir-ecosystems-in-europe-mapping-study/

Босак І.В. Тенденції розвитку соціального підприємництва в Україні / І.В. Босак // Наукові записки. – 2018. – 1 (56). – С. 154-160.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Номер

Розділ

Статті