Бізнес-планування як інструмент фінансової стійкості підприємства в умовах нестабільності української економіки

Автор(и)

  • Ю.І. Мацкевич ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.19

Ключові слова:

економічна нестабільність; бізнес-планування; фінансовий план; фінансова стійкість

Анотація

У період економічної та фінансової нестабільності в Україні першочерговим завданням є планування діяльності суб'єктів господарювання в мінливих умовах економічного розвитку країни. У сформованій ситуації необхідний особливий підхід до організації процесу прийняття оптимальних управлінських рішень і пошук інструментів, здатних забезпечити їх реалізацію. Низька рентабельність і платоспроможність, малоефективна грошово-кредитна політика і система оподаткування, відсутність відповідної законодавчої бази і дієвих механізмів регулювання грошових потоків є результатом фінансової нестабільності. Для забезпечення фінансової стійкості необхідна побудова ефективно діючої в умовах, що склалися схеми управління підприємством. У бізнес-плані підприємства повинні знайти відображення всі фактори, які впливають на його функціонування, і перш за все, Бізнес-планування повинно забезпечувати вирішення питань щодо поліпшення фінансового стану підприємства. У зв'язку з цим у статті велика увага приділяється питанням підвищення результативності фінансового управління у складі бізнеспланування. Стаття має науково-методичний характер.

Біографія автора

Ю.І. Мацкевич , ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.е.н., старший викладач кафедри економічної теорії та підприємництва

Посилання

Македон В. В. Бізнес-планування: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 236 с.

Фінанси підприємств: навч. посібник / за ред. Г. Я. Аніловської, І. Б. Висоцької. Львів: ЛьвДУВС, 2018. 440 с.

Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посібник. – Вид. 2- ге, доп. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев’янко. – К.: КНЕУ, 2002. – 379 с.

Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. - 556 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ageofbook.com/study-materials/economic-theory/2967-ekonomchniy-analz-bolyuh-ma.html

Грабовецький Б. Є. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pfor.com/book_153.html

ЗУ про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства. Документ 686- IX, чинний, поточна редакція – Прийняття від 05.06.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text

ЗУ Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві Документ 466-IX, чинний, поточна редакція – Прийняття від 16.01.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/466-20#Text)

Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник / О. В. Лишиленко. – К: Центр учбової літератури, 2017. – 670 с.

Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. – 2-ге видання. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 488 с.

Должанський І. З., Загорна Т. О. Бізнес план: технологія розробки. Навчальний посібник. 2-ге вид. – К.: Центр учбової літератури. – 2009 р., – 384 с.

Шимко, П. Д. Международный финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Д. Шимко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – 494 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Номер

Розділ

Статті