Вдосконалення технології маркетингового аудиту діяльності підприємства легкої промисловості

Автор(и)

  • Т.В. Янчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • К.О. Статкевич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.17

Ключові слова:

маркетинг; маркетинговий аудит; купівельна активність; SWOTаналіз; маркетинг мікс; CRM-система

Анотація

Актуальність проблеми організації аудиту маркетингової діяльності підприємства, обумовлена прямою залежністю між ефективністю управління підприємством і періодичним проведенням критичної оцінки його діяльності, тобто внутрішнього аналізу щодо всіх головних складових бізнесу, в тому числі маркетингу, як найважливішої складової такої оцінки.
У статті наведено основні визначення поняття «маркетинговий аудит», оскільки єдиного тлумачення ще не визначено та вказано, що для визначення стратегії чи ступеню ефективності діяльності підприємства, необхідно дотримуватися 4 основних характеристик, таких як: всеосяжність, системність, незалежність і періодичність. Нами було систематизовано алгоритм проведення аудиту для підприємств швейної промисловості, а також практично проведено його на прикладі ПАТ «Володарка».
Перш за все, в ході проведення маркетингового аудиту обумовлено причини та цілі проведення аудиту, описано сильні і слабкі сторони, загрози і можливості за допомогою SWOT-аналізу та згруповано під час PEST+M-аналізу. Наступним етапом є діагностичне обстеження внутрішнього середовища ( аналіз компетенцій персоналу, купівельної активності клієнтів, стану підприємства на ринку та проведення маркетинг-мікс). У ході останнього елементу проаналізовано товарну, цінову, збутову політики і просування, згідно якого робляться основні висновки щодо стану підприємства. Наступним етапом є формування пропозицій та рекомендацій. Авторами було виявлено відсутність CRM-системи, як основної складової підвищення купівельної активності клієнтів і прибутковості відповідно.

Біографія автора

Т.В. Янчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Аренс Е.А., Лоббек Дж.К. Аудит. М.: Финансы и статистика. 1995. 558 с.

Адамс Р. Основы аудита: пер. с англ. М.: Аудит, Юнити. 1995. 398 с.

Білуха М.Т, Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: навч. підручник. К.: Українська академія оригінальних ідей. 2006. 888 с.

Котлер Ф. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб.: Питер. 2012. Изд.12. 464 с.

Гончарук В.А. Маркетинговое консультирование. М.: Дело. 2005.189 с.

Корягіна С.В., Корягін М.В.Маркетинговий аудит : навч. посібник. К. : Центр навч. л-ри. 2014. 320 с.

Концепция аудита маркетинга. URL:http://studbooks.net/863865/marketing/kontseptsiya_audita_marketinga (дата звернення: 21.10.2020).

Офіційний сайт ПАТ «Володарка». URL:: http://www.volodarka.com (дата звернення 27.10.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-08

Номер

Розділ

Статті