Аналіз міграційних потоків з України до ЄС

Автор(и)

  • В.В. Лимар Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • М.П. Продан Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.12

Ключові слова:

міграція; міжнародна міграція; міграційний рух; ЄС; міграційна криза; міграційна політика; регулювання міграційних процесів

Анотація

У статті розкрито основні поняття міжнародної міграції, наведено її види, проаналізовано наукові підходи до трактування поняття «міжнародна міграція». Встановлено, що міжнародна міграція сприяє оптимізації розподілу людського капіталу і зменшенню міжрегіональних відмінностей, дозволяє поліпшити функціонування ринків праці приймаючих і країн походження. У статті проаналізовано показники міжнародної міграції громадян з України до країн-членів ЄС, проаналізовано міграційну політику ЄС в сучасних умовах та визначено вплив процесу становлення спільної міграційної політики Європейського Союзу на Україну. Авторами досліджено сутність та загальні аспекти міграційних процесів в Україні, які залишають вагомий вплив на економічне, соціальне та демографічне становище в країні. Це питання є дуже актуальним, оскільки інтенсивність міграційних процесів у світі стає дедалі більш високою. Під впливом процесів у світовій економіці причини міграції змінюються з часом, у сучасних реаліях світової економіки виявляються нові риси міграції, чому сприяє широкий спектр явищ, що охоплюють різні сторони глобальних економічних процесів.

Біографія автора

В.В. Лимар , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент

Посилання

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О., Лебедева В.К. Міжнародна економіка. Підручник./ За ред. А. О. Задої, В. М. Тарасевича. К.: Центр учбової літератури, 2012. 416 с.

Веремієнко Т.С. Глобальні тенденції міжнародної міграції. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. 2016. №23. С. 38-45.

Гуменюк Ю. П. Міжнародна трудова міграція: методологічний та організаційний аспекти: монографія / Ю. П. Гуменюк. Тернопіль: ТНЕУ, 2013. 619 с.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Економіка праці і соціально-трудові відносини: підручник / [О.В. Шкільов, О.Д. Балан, В.А. Ткачук, Є.О. Ланченко, І.П. Гаврилюк, В.А. Ярославський, С.С. Барабан]; за ред. О.В. Шкільова. К.: ЦП “Компринт”, 2015. 750 с.

Євростат. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

Лагуніна О. Особливості міжнародної міграції в Україні та світі. Економічна думка. 2016. № 4. С. 7-11.

Миколаєнко А. Особливості міграційної кризи у ЄС на сучасному етапі. Міжнародні економічні відносини. 2019. № 2. С. 41-44.

Міжнародна економіка: підручник / Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук. К.: КНЕУ, 2014. 762 с.

Савченко Т. Аналіз міграційної кризи в країнах Єврозони. Науковий вісник РДГУ. 2019. Вип. 2(17). С. 120-126.

Стаканов Р.Д. Міжнародна трудова міграція в глобалізованій економіці. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2012. Вип. 110. Ч. ІІ. С. 34-41.

Яковчук В. Аналіз причин та наслідків міграційної кризи в країнах ЄС. Науковий вісник РДГУ. 2019. Вип. 2(17). С. 24-36.

Digest of the case law of the European Committee of Social Rights. URL: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/digest/DigestSept2008_en.pdf.

Europe migrant crisis: Calls to redistribute migrants as arrivals rise URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-49752380.

European Social Charter (Revised). URL: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?CL=ENG&CM=8&NT=163.

Massey D. S., Arango J., Hugo G., Kouaouci A., Pellegrino A., Taylor E. J. Theories of International Migration: A Review and Appraisal. Population and Development Review. 1993. № 19. P. 431-466.

Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-34131911.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-07

Номер

Розділ

Статті