Впровадження моделі оцінки впливу ризиків на фінансову стійкість АТ «ПУМБ»

Автор(и)

  • Н.І. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А.С. Мухіна Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.9

Ключові слова:

фінансова стійкість; оцінка фінансових ризиків; кредитний ризик; ризик ліквідності; процентний ризик; валютний ризик; модель

Анотація

У статті розглянуто основні фінансові ризики, що притаманні АТ «ПУМБ», а саме: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик та валютний ризик. Встановлено, що виявом кредитного ризику є наявність проблемної та знеціненої заборгованості; передумовою появи ризику ліквідності є переважання короткострокових ресурсів над довгостроковими; протягом останніх років АТ «ПУМБ» був схильним до процентного ризику та у діяльність банку присутній значний валютний ризик, максимальний рівень якого спостерігався в 2017 році. Обґрунтовано необхідність побудови економіко-математичної моделі оцінки ризиків на фінансову стійкість банку, що дасть змогу визначити який з фінансових ризиків необхідно враховувати в першу чергу. За допомогою Microsoft Excel та програми Gretl проведено регресійний аналіз та спеціальні тести, що підтверджують якість моделі та можливість її використання. Побудовано прогноз індексу фінансової стійкості на майбутні роки, а саме на 2020-2024 рр., який показує можливий оптимістичний та песимістичний сценарій.

Біографія автора

Н.І. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Макаренко Ю. П., Бобиль В. В. Управління фінансовими ризиками банків: монографія, за ред. д-ра екон. наук, проф. Ю. П. Макаренко. Дніпропетровськ : Герда , 2014. – 266 с.

Єпіфанов А. О., Васильєва Т.А., Козьменко С. М., та ін. Управління ризиками банків: монографія у 2 томах, за ред. д-ра екон. наук, проф. А. О. Єпіфанова і д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. 299 с.

Примостка Л.О., Чуб П.М., Карчева Г. Т. Управління банківськими ризиками: навч. посіб., за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Примостки. К. : КНЕУ, 2007. 600 с.

Кришталь Г. О. Управління фінансовими ризиками комерційних банків. Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2015. № 1. С. 179–184.

Христенко О. В., Федій О. В. Теоретичні основи системи управління ризиками в діяльності банку. Фінансовий простір. 2018. № 2. С. 161-169.

Дзюблюк, О.В., Михайлюк Р.В. Фінансова стійкість банків як основа ефективного функціонування кредитної системи: монографія. Тернопіль, 2009. 257 с.

Пірог В. В. Вплив ризиків на фінансову стійкість комерційного банку. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. 2014. № 2. С. 173-178.

Вовк В. Я., Дмитрик Ю. В. Забезпечення фінансової стійкості банківської системи в умовах кризи. Фінанси, банки, інвестиції. 2011. № 2. С. 43

Cebenoyan S., Strahan P. Risk Management, Capital Structure and Lending at Banks. Journal of Banking and Finance. 2004. № 28. Р. 19–43.

Duffie D. Innovations in Credit Risk Transfer: Implications for Financial Stability. Stanford University, Draft: July 2, 2007. – 47 р.

Jorion, P. Risk management lessons from the credit crisis. European Financial Management. 2009. №15 (5), P. 923–933.

Kahneman, D., & Tversky, A. (2013). Prospect theory: An analysis of decision under risk. Handbook of the fundamentals of financial decision making. 2013. Part I. P. 99–127.

Hillson D., Murray-Webster R. Understanding and Managing Risk Attitude. Gower Publishing, Ltd., 2007. 302 p.

Schnatterly, K., Clark, B. B., Howe, J., & DeVaughn, M. L. (2018). Regulatory and governance impacts on bank risk-taking. Risk Management. 2018. №1. P. 1–24.

Caiazza, S., Cotugno, M., Fiordelisi, F., & Stefanelli, V. The spillover effect of enforcement actions on bank risk-taking. Journal of Banking & Finance. 2018. №91. P. 146– 159.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-07

Номер

Розділ

Статті