Аналіз ринку логістики України: статистичний аспект

Автор(и)

  • Н.В. Буркіна Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • М.В. Капітонець Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2020.3.8

Ключові слова:

логістика; транспортно-експедиторські послуги; LPI; адаптивні моделі прогнозування; модель Брауна

Анотація

У статті представлені результати аналізу вітчизняного ринку логістики та проведено аналіз основних показників ефективності логістичної діяльності. Проаналізовано вплив транспортно-експедиторської діяльності на розвиток економіки країни. Досліджено теоретичний аспект транспортно-експедиторських послуг та наведено їх основні види. Також у статі було прогнозовано майбутні значення основних показників стану ринку логістики. Метою статті є аналіз стану розвитку ринку логістики в Україні, дослідження транспортно-експедиторських підприємств, дослідження теоретичного аспекту транспортно-експедиторської діяльності згідно чинного законодавства України, класифікації основних видів транспортноекспедиторських послуг. Проаналізовано наукові публікації вітчизняних та зарубіжних вчених. Здійснено статистичний аналіз ринку логістики України. Досліджено динаміку розвитку логістичного ринку України за допомогою Індексу логістичної ефективності та здійснено його прогнозні значення на майбутнє. Проведено аналіз структури основних показників Індексу логістичної ефективності та виявлено сильні та слабкі сторони вітчизняного ринку логістичних послуг.

Біографія автора

Н.В. Буркіна , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.п.н., доцент, доцент кафедри економічної та управлінської аналітики

Посилання

Статистичний аналіз структури та тенденцій розвитку логістичного ринку України / Р. В. Ціщик, Н. В. Котис // Проблеми системного підходу в економіці. - 2018. - Вип. 3(1). - С. 54-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_3%281%29__11

Транспортно-експедиторські послуги в Україні [Електронний ресурс] // Вісник Міністерства дохолів і зборів України. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://www.visnuk.com.ua/uk/issue/159

Закон України «Про транспортно-експедиційну діяльність» від 01.07. 2004 № 1955- IV. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1955-15

Глушенко Т.М. Аналіз розвитку логістичних послуг на сучасному світовому ринку / Т.М. Глушенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 6. Ч. 1. – С. 169–171

Logistics Performance Index. Website of World Bank. URL: https://lpi.worldbank.org/report

Більовський К.Е. Стан та перспективи розвитку ринку логістичних послуг в Україні / К.Е. Більовський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2016. – № 4. – Т. 2. – С. 25-29

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Шандрівська О. Є. Дослідження глобального ринку логістичних послуг: світові тенденції та вплив на Україну / О. Є. Шандрівська, Л. Я. Якимишин // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 892. — С. 212–221.

Григорак М. Ю. Анализ рынка логистических услуг в Украине/ М. Ю. Григорак, В. В. Коцюба // Логистика: проблемы и решения. – 2006. -№2(3). -С. 21-29

Сухорська У.Р. Маркетингова політика розподілу : навч. посіб. / Сухорська У.Р., Щербань В.М. – Л. : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. – 383 с

Особливості ринку логістичних послуг в Україні. URL: https://proconsulting.ua/ua/pressroom/ osobennosti-rynka-logisticheskih-uslug-v-ukraine

Буркіна Н. В.Статистичне моделювання і прогнозування : робочий зошит для студентів всіх спеціальностей економічного факультету. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 55 с

Матвієнко Т. В. Дослідження короткострокового прогнозування – модель Брауна / Матвієнко Т. В., Цеслів О. В. // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2009. – Вип. 3. – С. 132–134.

Швидше за все повезе, ось тільки на чому? Аналіз ринку вантажоперевезень в Україні [Електронний ресурс] // Pro Capital Group. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://pro-consulting.ua/ua/services?type

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-06

Номер

Розділ

Статті